โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> สุขภาพดี ด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย | Smart Health with Sports & Exercise
 
 
   
 
           
 

   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
     
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
 
   
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
   
   
 
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
   
โรงพยาบาล
   
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนมีนาคม 2564
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนเมษายน 2564
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
 
โรงพยาบาล
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
วัดพุทธบูชา
 
 
ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว
ก็ยังต้องเว้นระยะห่าง
 
 
 
7 กลุ่มเสี่ยง
ที่รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี
 
 
ฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ยังติดเชื้อฯ ได้อีกมั้ย?
 
 
 
วัคซีนโควิด-19
ทำหน้าที่อย่างไร
 
 
 
บรรยากาศกิจกรรม
Big cleaning Day
18 มี.ค.2564
 
 
             
             
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดลงทะเบียนแล้ว “หมอพร้อม”
เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19
ให้กลุ่มเสี่ยง
 
 
ไขปัญหาวัคซีน COVID-19
ใครจะได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19
ในระยะแรก
 
 
มาทำความรู้จักกับ
แอพ "หมอพร้อม" กันดีกว่า
 
 
 
ขอความร่วมมือ ผู้รับบริการ
เพื่อควบคุมและป้องกัน
การแพร่กระจายไวรัสโควิด-19
 
 
ให้บริการตรวจสุขภาพ
และตรวจโควิด-19
สำหรับแรงงานต่างด้าว
1 มี.ค. - 18 ต.ค.2564
 
เปิดให้บริการ
ตรวจ COVID-19
แรงงานต่างด้าว
 
             
             
                         
                         
                                 
 
 

 

    HOT LINK
  แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2564
  รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2563
  สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2563
  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพจ. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567)
  สรุปความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
  ระเบียบและนโยบายด้านการใช้ IT และสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ
 
 
     
 
โรงพยาบาล
เสริมทักษะ NewGen64
เวลา 08.00-16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
หยุดราชการ (วันจักรี)
งดให้บริการห้องผู้ป่วยนอก
เจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อห้องอุบัติเหตุ ชั้น 1
ตลอด 24 ช.ม. หรือ โทร.1669
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
เสริมทักษะ NewGen64
เวลา 08.00-16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
หยุดราชการ (เทศกาลสงกรานต์)
งดให้บริการห้องผู้ป่วยนอก
เจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อห้องอุบัติเหตุ ชั้น 1
ตลอด 24 ช.ม. หรือ โทร.1669
ฝึกทักษะพยาบาลใหม่
เวลา 08.00 - 11.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีน้ำหนักเกินฯ
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
 
มหกรรมคุณภาพ ปี 2564
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
 
 
 
  ภาพกิจกรรม
     
 
 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์
 ม.แม่ฟ้าหลวง
 วันที่ 2 เมษายน 2564
  >>> click
 
 
 กิจกรรมต้อนรับ
 บุคลากรพยาบาลบรรจุใหม่
 วันที่ 1 เมษายน 2564
  >>> click
 
 
 ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
 มูลนิธิชลดา
 วันที่ 31 มีนาคม 2564
  >>> click
 
 
 ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
 บ.ซัมสยาม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 วันที่ 31 มีนาคม 2564
  >>> click
 
 
 
 
     
 
 ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
 คุณอุษา ศิริวรรณ และครอบครัว
 วันที่ 29 มีนาคม 2564
  >>> click
 
 
 ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
 แก่บุคลากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
 วันที่ 29 มีนาคม 2564
  >>> click
 
 
 ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
 บ.โชคปัญญามอเตอร์ ร่วมกับ เอพี ฮอนด้า
 วันที่ 29 มีนาคม 2564
  >>> click
 
 
 ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
 คุณสุดารัตน์ ตั้งประจักษ์ภักดี
 วันที่ 29 มีนาคม 2564
  >>> click
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            สาระน่ารู้  เข้าชมวีดีโอ
 
 
 
                   
 
          
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล