โรงพยาบาล
 ขอเชิญร่วมทำบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ | Expert in Healthcare service
 
 
   
 
         
 

   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 
  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
     
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
 
   
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
   
   
   
   
 
 
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 -----  
โรงพยาบาล
   
โรงพยาบาล
...  
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
    
 
 
โรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาล
     
     

 


     
 
รู้ทันป้องกันได้ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 
 
โดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 


     
 
พรรคนี้...สุขภาพดีอย่างบอกไม่ถูก
 
 
โดย : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
 
     
     
     
 
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
 
เชิญประกวดแต่งกายแฟนซีรีไซเคิล
หัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก
!!! หมดเขต 24 พฤษภาคม 2562
 
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด
สัมมนาวิชาการสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 17
(Poster Presentation)
 
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด
สัมมนาวิชาการสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 17
(ประเภทนวัตกรรม)
 
ข่าวสารงานวิจัย
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
Oral Presentation
 
         
 
 
การอบรม
การดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ
วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562
 
ชาว รพจ.ร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก
 
 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ครอบครัวสมานฉันท์ในชุมชน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
  << ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>      
 
     
 
โรงพยาบาล
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร
08.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 23
อบรมการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ
08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
โครงการครอบครัวสมานฉันท์ในชุมชน
08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
แสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.รพจ. ท่านใหม่
08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
วันหยุดราชการประจำปี *งดให้บริการห้องผู้ป่วยนอก
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ฯ
08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
เตรียมความพร้อมกีฬาผู้สูงอายุ
13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมสำนักผู้บริหาร ชั้น 9
ประชุมคณะกรรมการประกวด Oral Presentation
13.30 - 16.00 น.
ห้องประชุมสำนักผู้บริหาร ชั้น 9
 
 
โรงพยาบาล
     
 
 ร่วมงานครบรอบ 121 ปี
 วันสถาปนาโรงพยาบาลกลาง
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 รับการประเมินมาตรฐาน
 การรับรองคุณภาพสถาบันฯ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 ชุมชนมาตานุสรณ์ ครั้งที่ 2
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 
 โครงการอบรม
 ฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 
 
 
     
 
 ร่วมงานครบรอบ 30 ปี
 วันสถาปนา รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 ร่วมทำบุญตักบาตรภิกษุสงฆ์
 เนื่องในวันวิสาขบูชา
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 รับมอบเงินบริจาค
 จากผู้มีอุปการคุณ
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 
 มอบสิ่งของบริจาค
 ให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
  >>> click

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   อันตรายจากภาวะอากาศร้อน
   (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   ออกกำลังกายหน้าร้อนยังไงให้ Happy
   (เครือข่ายคนไทยไร้พุง)
   read more
   กินทุเรียนอย่างไรให้พอดี
   (กรมอนามัย + สำนักโภชนาการ)
   read more
   สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวง
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   สุขภาพดีเริ่มง่ายๆ ด้วยการเคี้ยว
   (ผู้จัดการ InfoGraphics)
   read more
 
   ขนมไทยแม่เรณู...มีกี่แคลลอรี่
   (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
   read more
   อย่า!!! บริโภคเนื้อสัตว์ที่ตายผิดปกติ
   (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   ย้ำ!!! พิษสุนัขบ้าตายทุกราย
   (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   8 โรคยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศ
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   8 ข้อควรรู้เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
 
         
  รับชม VIDEO - คลิปทางการแพทย์  
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
       
 
  5 เครื่องดื่มสมุนไพรแก้กระหายในหน้าร้อน          
(เผยแพร่ลิงค์จาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล