โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ | Expert in Healthcare service
 
 
   
 
           
   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
 
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
   
    จัดซื้อจัดจ้าง - พัสดุครุภัณฑ์     จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
   
โรงพยาบาล
...  
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    
    
    
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    
    
 
 
โรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาล
       
 
       
       
       
 
 
 
โรงพยาบาล
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562
 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 15 ก.พ.2562
 
กิจกรรมเสริมทักษะ
ดูแลผู้ป่วยที่มีแผล
จากโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
วันที่ 21 ก.พ.2562
ขอเชิญส่งประกวดภาพถ่าย
สร้างการสื่อสารผ่านภาพถ่าย
วันนี้ - 22 ก.พ.2562
 
         
 
 
ขอเชิญชวน ชาว รพจ.
ส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวด
ในโครงการมหกรรมคุณภาพ 2562
 
กิจกรรมเสริมทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่)
วันที่ 26-28 ก.พ.2562
 
ระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญบุคลากร รพ.เจริญกรุงฯ
สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กทม.
วันพุธที่ 13 มี.ค.2562
 
  << ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>      
 
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล
 
 
โครงการ Happy Money
สำหรับ New GN 2561
08.00 - 16.00 น.  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
มอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
08.00 - 16.00 น.  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
กิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
จากโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
08.00 - 16.00 น.  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
สร้างทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (ผู้ใหญ่)
จำนวน 6 รุ่น วันที่ 26-28 ก.พ.2562
08.00 - 16.00 น.  ห้องประชุม ชั้น 23
 
อบรมการเขียน Service Profile
วันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.2562
07.30 - 16.00 น.  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 
 กราบสวัสดีปีใหม่
 ผู้มีอุปการคุณ
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 
 ชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5
 กับการดูแลสุขภาพของประชาชนชาว กทม.
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 บันทึกเทปการบรรยายการจัดการอาหาร
 กับอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 
 
 
 
 
 พิธีเปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 
 ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม
 สาขากุมารเวชศาสตร์
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 
 รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
 จากผู้มีอุปการคุณ
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
 จากผู้มีอุปการคุณ
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หลัก 10 ประการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
   (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
   read more
   10 ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันแผลฝีเย็บติดเชื้อ
   (รพ.เจริญกรุงประชารักษ์)
   read more
1
   ข้อดีข้อเสียของช็อคโกแลต
   (ศูนย์ประชาสัมพั้นธ์ สำนักการแพทย์)
   read more
1
   ประโยชน์ของถุงยางอนามัย
   (ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์)
   read more
1
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   (ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์)
   read more
 
โรงพยาบาล
   3 สิ่งสำคัญขณะฝึกซ้อมวิ่ง
   (infographic : สสส.)
   read more
โรงพยาบาล
   รับมือสังคมสูงวัยอย่างไรดี?
   (infographic : สสส.)
   read more
โรงพยาบาล
  เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก 
  โดย ทพญรักงาม วชิรธนิต
โรงพยาบาล
  วิ่งแล้วปวดเข่าด้านนอกทำไงดี
  โดย พญ.อังคณา เทพเลิศบุญ
โรงพยาบาล
  ภาวะหัวใจล้มเหลว 
  โดย ศูนย์โรคหัวใจ
   
 
         
  รับชม VIDEO - คลิปทางการแพทย์  
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
       
 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
           
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
All User