โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ | Expert in Healthcare service
 
   
 
โรงพยาบาล
 
   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
 
       
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาล
     
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
ศูนย์นมแม่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
     
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 
     
 

 

 

 

 

 

    จัดซื้อจัดจ้าง - พัสดุครุภัณฑ์     จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
   
 
 
 

 

    
    
    
 
 
โรงพยาบาล
 
 
    
    
    
 
 
โรงพยาบาล
 
 
 
โรงพยาบาล   โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
12.00-16.00 น.
 
โครงการเสวนานมแม่และการเลี้ยงดูเด็ก  ครั้งที่ 2 ปี 2561
 
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
 
08.00-16.00 น.
  
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
 
โรงพยาบาล
13.00-16.00 น.
 
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 (ภาคกุมาร)
 
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
12.00-14.00 น.
 
Endometriosis & Long term
 
Management
 
ห้องประชุมสำนักผู้บริหาร ชั้น 9
08.00-17.00 น.
 
อบรมการพัฒนาผู้นำด้วยโปรแกรม  Strengths Finder
 
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
โรงพยาบาล
08.00-16.00 น.
 
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5
 
ห้องประชุม 1 ชั้น 10
 
13.00-15.00 น.
 
ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมการดำเนินการด้านแพทย์แผนไทยฯ
 
ห้องประชุมสำนักผู้บริหาร ชั้น 9
 
โรงพยาบาล
13.00-16.00 น.
ประชุมคณะกรรมการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
  >ดูทั้งหมด
   
โรงพยาบาล
 
วันหยุดชดเชยวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เปิดทำการเฉพาะห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น G ตลอด 24 ชั่วโมง
 
   
   
 
 
             
ตับอักเสบ
 
โรงพยาบาล
  โรคตับ   โรงพยาบาล
ตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ ฟรี รอบ2
ขอเชิญผู้สนใจรับการคัดกรองตับอักเสบ ฟรี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 
 
โครงการ CKP Body Project
ขอเชิญชาว รพจ.ทุกท่านร่วมแข่งขัน
ลดน้ำหนักระหว่างหน่วยงาน...>
 
 
เสวนานมแม่ฯ ครั้งที่ 2/2561
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนานมแม่และ
การเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 2
 
 
สัมมนาวิชาการสำนักการแพทย์
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ สนพ.
ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
15-16 ส.ค.นี้...>
             
โรงพยาบาล   โรงพยาบาล   โรงพยาบาล  
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ณ ธนาคารเลือด ของโรงพยาบาลฯ
 
 
ขอเชิญท่านสุภาพสตรีทุกท่าน
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฟรี!!
วันนี้ - 30 ก.ย.นี้...>
 
 
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลยาonline
ขอเชิญชาว รพจ.ทดลองใช้
ฐานข้อมูลยา online
โดย บ.Lexicomp ...>
 
"สัญญาประชาคม"
สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
 
 
             
     
Infographic โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
             
             
 
   
         
  โรงพยาบาล      
 
ถวายพระพร


read more
 
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
โรงพยาบาล


read more
 
 
แถลงข่าวโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
กรุงเทพมหานคร–ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชินี
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
โรงพยาบาล


read more
 
งานต้อนรับบุคลากรใหม่ทางการพยาบาล ประจำปี 2561
"รับน้องใหม่ สู่อ้อมใจ รพจ."
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
 
โรงพยาบาล


read more
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ รพจ.
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
 
โรงพยาบาล


read more
 
มอบเครื่องแบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
 
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
     
     
     
   
 
ไขมันทรานส์
   รู้จักไขมันตัวร้าย...ไขมันทรานส
   (infographic : กรมอนามัย)
   read more
โรงพยาบาล
   "กินดี"์ มีประโยชน
   (infographic : สสส.)
   read more
โรงพยาบาล
   อาหารสุขภาพสำหรับ "พระสงฆ์"
   (infographic : สสส.)
   read more
โรงพยาบาล
   3 สิ่งสำคัญขณะฝึกซ้อมวิ่ง
   (infographic : สสส.)
   read more
โรงพยาบาล
   รับมือสังคมสูงวัยอย่างไรดี?
   (infographic : สสส.)
   read more
โรงพยาบาล
  เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก 
  โดย ทพญรักงาม วชิรธนิต
โรงพยาบาล
  วิ่งแล้วปวดเข่าด้านนอกทำไงดี
  โดย พญ.อังคณา เทพเลิศบุญ
โรงพยาบาล
  ภาวะหัวใจล้มเหลว 
  โดย ศูนย์โรคหัวใจ
   
   
   
   
   
 
     
โรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
           
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
All User
            
                                                                   © 2018 Charoenkrung Pracharak Hospital, Medical Service Department. Bangkok Metropolitan Administration, All Rights Reserved