โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ | Expert in Healthcare service
 
 
   
 
           
 

   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
     
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
 
   
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
   
   
 
 
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
   
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
 
โรงพยาบาล
   
   
     
 

วิดิทัศน์สาธิต : การสวมใส่และถอดเครื่องป้องกันชนิดต่างๆ อย่างถูกวิธี Part 1

 
     
   
     
     
 

วิดิทัศน์สาธิต การสวมใส่และถอดเครื่องป้องกันชนิดต่าง ๆ อย่างถูกวิธี Part 2

 
     
     
     
   
   

 


     
 
ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ กทม.จัดตรวจสุขภาพฟรี! 20-24 ก.ค. 63
 
     
   
     
 


     
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 
 
ในกรุงเทพมหานคร
 
   
     
 
 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช
 
                     
 
 
 
 
 
โครงการ
ปันน้ำใจให้ความสุข
กับผู้ด้อยโอกาส
 
 
โครงการตรวจคัดกรอง
อัลตร้าซาวด์สตรีไทย
ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
รายนามบุคลากร
ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2563
 
 
กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนใน กทม.
 
 
ล้างมือบ่อยแค่ไหน
ถึงห่างไกล โควิด-19
 
 
 
                   
 
 
 
   
จัดการความเครียด
ในยุคโควิด-19
 
 
 
รู้จักโรคภูมิแพ้ผิวหนัง
 
 
 
 
ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมบริจาคโลหิต
กับ รพ.เจริญกรุงฯ
 
 
การใช้หน้ากากอนามัย
กับใบหน้า
 
 
ให้บริการคัดสำเนา
คำสั่ง กทม.
และคำสั่งสำนักปลัด กทม.
 
 
 
               
 
 

 

 
     
 
โรงพยาบาล
โครงการ Happy Money ครั้งที่ 2
เวลา 07.30 - 16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 10
 
เลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการ กทม.
เวลา 08.00 - 15.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
อบรมสถิติทางการแพทย์ฯ
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 10
 
โปรแกรมวางแผนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เวลา 12.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมสำนักผู้บริหาร ชั้น 9
 
โครงการ Happy Money ครั้งที่ 3
เวลา 07.30 - 16.00 น.
ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 9
 
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ตามมติคณะรัฐมนตรี
งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อห้องอุบัติเหตุ ชั้น 1
ตลอด 24 ช.ม. หรือ โทร.1669
วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อห้องอุบัติเหตุ ชั้น 1
ตลอด 24 ช.ม. หรือ โทร.1669
กิจกรรมต้อนรับพยาบาลใหม่สู่ใจ CKP
เวลา 08.00 - 23.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
 
 
 
  โรงพยาบาล
     
 
 ประชาสัมพันธ์โครงการรับยาใกล้บ้าน
 เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพ
 ภาคราชการและโรงพยาบาลฯ
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 รับมอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด
 จากผู้มีอุปการคุณ
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 รับมอบเงินบริจาค
 จากผู้มีอุปการคุณ
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 
 
     
 
 ประชุมความร่วมมือพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 และระบบ ward อัจฉริยะ
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
 ระบบอินฟราเรด
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 รับการตรวจประเมินคลินิกโรคหืดผู้ใหญ่
 โดยสำนักการแพทย์
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
 และลงนามถวายพระพรฯ
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  >>> click
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
   (World Health Organization Thailand)
   read more
   มือของคุณอาจเป็นตัวการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19
   (กรมควบคุมโรค)
   read more
   หน้ากากอนามัยเลือกใช้อย่างใรให้เหมาะกับบุคคล
   (สำนักอนามัย)
   read more
   หน้ากากอนามัย...เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องใช้
   (กรมควบคุมโรค)
   read more
   คำแนะนำสำหรับผู้พบอาการเสี่ยงหลังกลับจากเดินทาง 14 วัน
   (กรมควบคุมโรค)
   read more
 
   กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องกักตัวไหม
   (กรมควบคุมโรค)
   read more
   ปัญหาความเครียดสะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
   (สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร)
   read more
   การออกกำลังกาย
   (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร)
   read more
   SkullBreaker Challenge เล่นสนุกแต่อาจถึงชีวิต
   (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)
   read more
   สร้างเกาะป้องกันไวรัสโคโรนา
   (กรมอนามัย)
   read more
 
         
   
 
           โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล