โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ | Expert in Healthcare service
 
 
   
 
           
 

   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
     
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
 
   
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
   
   
   
 
 
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
   
โรงพยาบาล
...  
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนกันยายน 2562
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนกันยายน 2562
 
 
โรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาล
   
   

 


     
  งานวันหัวใจโลก ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์  
  วันที่ 27 กันยายน 2562  
  เวลา 08.00 - 12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 23  
  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 


     
  วิดีโอ : ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน  
  ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์  
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดให้บริการทันตกรรมจัดฟัน
โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
เริ่ม พฤหัสบดีที่ 3 ต.ต.62
 
ขอเชิญกด Like เพื่อติดตาม
เฟซบุคแฟนเพจ
ของโรงพยาบาลฯ
 
คู่มือการให้บริการ
ทางพยาธิวิทยา
และห้องนิรมัย
 
นโยบายการดำเนินงาน
ด้านสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
         
 
 
นโยบาย
การบริหารจัดการน้ำ
 
 
สร้างวินัย 7 ข้อ
ชาว รพจ.ร่วมใจประหยัดน้ำ
 
 
ขอเชิญบริจาคโลหิต
ในโครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ
 
ขอเชิญบุคลากร, ผู้ป่วย ,ญาติ
และประชาชนผู้สนใจ ปฏิบัติธรรม
ทุกวันพุธประจำสัปดาห์
 
  << ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>      
 
     
 
โรงพยาบาล
โครงการเยี่ยมสำรวจภายใจ
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
วันหยุดราชการชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เจ็บป่วยฉุกเฉินรับบริการที่
ห้องอุบัติเหตุฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
2P Safety ในมุมมองของ สรพ.
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
โครงการเยี่ยมสำรวจภายใจ
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
วันหยุดราชการ "วันปิยะมหาราช"
งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เจ็บป่วยฉุกเฉินรับบริการที่
ห้องอุบัติเหตุฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคจิตเวช
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 10
 
Palliative Care Day 2562
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
 
 
โรงพยาบาล
     
 
 กิจกรรมงานวันต่อมลูกหมาก
 ประจำปี 2562
 วันที่ 4 ตุลาคม 2562
  >>> click

 

 
 รับมอบเงินบริจาค
 จากผู้มีอุปการคุณ
 วันที่ 2 ตุลาคม 2562
  >>> click

 

 
 รับมอบเงินบริจาค
 จากชมรมผู้สูงอายุ รพจ.
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
  >>> click

 

 
 กิจกรรมวันหัวใจโลก
 ประจำปี 2562
 วันที่ 27 กันยายน 2562
  >>> click

 

 
 
 
     
 
 กิจกรรมอาสาสมัคร
 Yellow Birds
 วันที่ 26 กันยายน 2562
  >>> click

 

 
 ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา
 โรงพยาบาลคลองสามวา
 วันที่ 25 กันยายน 2562
  >>> click

 

 
 ประชุมประสานเครือข่าย
 สถานพยาบาลของรัฐ
 วันที่ 25 กันยายน 2562
  >>> click

 

 
 การบรรยายให้ความรู้ชมรมผู้สูงอายุ
 ทางด้านทันตกรรม
 วันที่ 24 กันยายน 2562
  >>> click

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รู้จัก "โรคซึมเศร้า"
   (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
   read more
   พิษของกัญชาต่อระบบประสาทส่วนกลาง
   (คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
   read more
   พิษของกัญชาต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
   (คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
   read more
   โรคและภาวะที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
   (คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
   read more
   แอลกอฮอล์ในเลือดระดับไหนถึงตาย
   (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
   read more
 
   ข้อควรรู้เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่น PM2.5
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
   (สำนักการแพทย์)
   read more
   ย้ำ!!! พิษสุนัขบ้าตายทุกราย
   (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   8 โรคยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศ
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   8 ข้อควรรู้เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
 
         
  รับชม VIDEO - คลิปทางการแพทย์  
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
       
 
  5 เครื่องดื่มสมุนไพรแก้กระหายในหน้าร้อน          
(เผยแพร่ลิงค์จาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล