โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> สุขภาพดี ด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย | Smart Health with Sports & Exercise
 
 
   
 
           
 

   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
     
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
 
   
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
   
   
 
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
   
โรงพยาบาล
   
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนตุลาคม 2564
 
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 

    HOT LINK
  แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2564
  รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2563
  สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2563
  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพจ. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567)
  สรุปความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
 
 
  ภาพกิจกรรม  
วันที่ 30 กันยายน 2564
รวมภาพผู้มีอุปการคุณ
บริจาคสิ่งของช่วยโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 27 กันยายน 2564
บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เดทตอล 
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 29 กันยายน 2564
บริษัท พี.เอส.เมดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
มอบOxygen concentrator Yuewll
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 กันยายน 2564
ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้
วันสถาปนาครอบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลคลองสามวา
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 29 กันยายน 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซี่ยงไฮ้ ทันตภัณฑ์
มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 2 หัว
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 กันยายน 2564
คุณอิชยา ศรีธัญญาภรณ์และครอบครัว
มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 29 กันยายน 2564
บริษัทเอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
มอบผลิตภัณฑ์ Crystal Gold Soap
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 กันยายน 2564
กิจกรรม "ปันรักปันพื้นที่สีเขียวให้ รพจ."
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ดูรายละเอียด//>
 
           VIDEO  
         
     
 
 

 

จะรู้ได้อย่างไร ว่าเราเป็นโรคหัวใจ

โดย แพทย์หญิงณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ อายุรแพทย์โรคหัวใจ

 

ขั้นตอนการรับบริการการฉีดวัคซีน COVID-19

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 
 
         
          
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล