โรงพยาบาล
 ขอเชิญร่วมทำบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
 
                 
   
 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ | Expert in Healthcare service
 
 
   
 
           
 

   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
     
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
 
   
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
   
   
   
 
 
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
   
โรงพยาบาล
...  
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 
 
โรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาล
   
   
   
   
นวัตกรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส่งเข้าประกวดในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 


     
 
นวัตกรรมส่งเข้าประกวดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์
 
 
ชื่อผลงาน : Wound Care Support
 
 
โดย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
     

 
 


     
 
นวัตกรรมส่งเข้าประกวดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์
 
 
ชื่อผลงาน : บาดใจแต่ไม่บาดมือ
 
 
โดย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
     
     
 
นวัตกรรมส่งเข้าประกวดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์
 
 
ชื่อผลงาน : เสื้อมัดตัว
 
 

โดย คณะทำงานป้องกันการพลัดตกหกล้ม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 
     
     
 
นวัตกรรมส่งเข้าประกวดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์
 
 
ชื่อผลงาน : Echo-bed เตียงโอบกอด
 
 
โดย ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
     
   
   
 
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
 
โครงการพื้นฐานการจัดการ
ความขัดแย้ง
วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562
 
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สุงอายุ...ฟรี ทุกสิทธิ
ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
แจ้งช่องทางยืนยันยอด
เพื่อรับเงินปันผล
 
นโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
 
         
 
 
ติดต่อสะดวก ฉับไว
กับ กทม. Now connect
 
 
เชิญชวนบุคลากร รพจ.
คล้องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ขณะปฏิบัติงาน
 
เชิญอ่านบทความทางการแพทย์
ใน วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
 
ขอเชิญผู้ใช้บริการ
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการบริการของ รพ.
 
  << ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>      
 
     
 
โรงพยาบาล
กิจกรรมนมแม่โลก
เวลา 08.00 - 11.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
เสวนาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็ก
เวลา 12.0 - 16.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 10
 
วันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก
เจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อ ห้องอุบัติเหตุฯ ชั้น 1
ประชุมคณะกรรมการความคลาดเคลื่อนทางยา
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 9
 
ประชุมอุบัติเหตุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุฯ
เวลา 12.00 - 15.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
 
การพยาบาลหัวใจและทรวงอก
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 23
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคผิวหนัง กลุ่มงานกุมารฯ
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 10
 
 
 
โรงพยาบาล
     
 
 รองผู้บริหารสำนักการแพทย์
 ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมตรวจรักษาฟรี
 วันที่ 10 สิงหาคม 2562
  >>> click

 

 
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล
 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  >>> click

 

 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลภิกษุสงฆ์
 และกิจกรรมวันแม่ ศูนย์ Day Care
 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  >>> click

 

 
 อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ
 ในกิจกรรมนมแม่โลก
 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
  >>> click

 

 
 
 
     
 
 รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี
 ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562
 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
  >>> click

 

 
 การอบรมการป้องกันการติดเชื้อ
 ในโรงพยาบาล
 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562
  >>> click

 

 สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17
 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562
  >>> click

 

 
 ลงพื้นที่ตรวจสอบและป้องกัน
 การแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
  >>> click

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   อันตรายจากภาวะอากาศร้อน
   (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   ออกกำลังกายหน้าร้อนยังไงให้ Happy
   (เครือข่ายคนไทยไร้พุง)
   read more
   กินทุเรียนอย่างไรให้พอดี
   (กรมอนามัย + สำนักโภชนาการ)
   read more
   สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวง
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   สุขภาพดีเริ่มง่ายๆ ด้วยการเคี้ยว
   (ผู้จัดการ InfoGraphics)
   read more
 
   ขนมไทยแม่เรณู...มีกี่แคลลอรี่
   (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
   read more
   อย่า!!! บริโภคเนื้อสัตว์ที่ตายผิดปกติ
   (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   ย้ำ!!! พิษสุนัขบ้าตายทุกราย
   (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   8 โรคยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศ
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
   8 ข้อควรรู้เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
   (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
   read more
 
         
  รับชม VIDEO - คลิปทางการแพทย์  
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
       
 
  5 เครื่องดื่มสมุนไพรแก้กระหายในหน้าร้อน          
(เผยแพร่ลิงค์จาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล