โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> สุขภาพดี ด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย | Smart Health with Sports & Exercise
 
 
   
 
           
 

   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม


  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
   
 
     
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
           
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
 
ศูนย์นมแม่
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
 
           

 
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
 
           
 
 
 
 
   
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
   
   
 
    โรงพยาบาล  
โรงพยาบาล
 รับสมัครสอบและคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  
โรงพยาบาล
   
โรงพยาบาล
   
   
 
 
 

 

    ประจำเดือนกันยายน 2564
 
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
     ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 
 
 
โรงพยาบาล
 
 
   
 
                                 
 
 

 

    HOT LINK
  แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2564
  รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2563
  สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2563
  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพจ. ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567)
  สรุปความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
  ระเบียบและนโยบายด้านการใช้ IT และสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ
 
 
  ภาพกิจกรรม  
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
รวมภาพผู้มีอุปการคุณ
บริจาคสิ่งของช่วยโรงพยาบาลสนาม
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ขอขอบคุณ ทันตแพทย์หญิง สิรินทร์พร ปิยะญโญ
มอบ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
รวมภาพผู้มีอุปการคุณขอขอบคุณ
บริจาคสิ่งของช่วยโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รวจเยี่ยมโรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาสนาม)
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ขอขอบคุณ ครอบครัว ธาราวงศ์พิทักษ์
บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ส่งกระเช้าของขวัญ แทนคำขอบคุณ แก่บุคลากร
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ขอขอบคุณ คุณฮะ - คุณสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม
บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง
ดูรายละเอียด//>
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส
วันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ปี 2564
ดูรายละเอียด//>
 
           VIDEO  
         
 
 
 
 

การเดินทางมาจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 
 

ขั้นตอนการรับบริการการฉีดวัคซีน COVID-19

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 
 
         
          
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล      
           
           
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล  
  โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล