โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก้าวสู่สถาบันการศึกษา เพิ่มคุณค่าการบริบาล  Toward an Academic Institute & Medical Service Excellence
 
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  
 
ซิกา
 
                                           
   
   
   
   
 
โรงพยาบาล  อ่านบทความ "แม่น้ำ 5 สาย เพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์"
     โดย นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
   
   
   
     
 
                                                                                                        ดูต่อหน้า.. 
 
 
โรงพยาบาล

     

 
 
 
 
 


  •  สาระทางการแพทย์
  •   สื่อการสอน
  •  CKP VIDEO
  •   นวัตกรรม
  •   ปฏิทินกิจกรรม
  •  ภาพกิจกรรมประจำเดือน
  •  LINK ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ลำดับ
เรื่อง...
รับจากหน่วยงาน
1.
  รู้ไว้ ... มีชัยกว่า  (ห้องวิสัญญี)
   ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  วันที่ 14 ต.ค.2559
2.
  R to R (Reduce to Reuse) (ฝ่ายวิชาการ)
3.
  Safety IV Box (หอผู้ป่วยชาย 16)
4.
  File Fast Track (หอผู้ป่วยชาย 16)
5.
  Hand - Arm Strong (หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม)
6.
  รักมาก ไม่อยากให้จากไป (หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม)
7.
  มักน้อย ขอเพียงร้อย ไม่เอาพัน  (หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม)
8.
  Easy Lab (หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม)
9.
  6 ส. พอใจ ห่วงใย พร้อมดูแล (หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม)
10.
  รถด่วน  (หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม)
11.
  แม่สบายแขน ลูกอิ่มท้อง (ศูนย์นมแม่)
12.
  เปิดปุ๊บ กินปั๊บ (Breast feed every where every time) (ศูนย์นมแม่)
13.
  กลืนไม่เข้า คายไม่ออก (คลินิกผู้สูงอายุ)
14.
  การเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อขา โดยใช้ Sky Walker (หอผู้ป่วยชาย 12)
15.
  กางเกงใส่ใจ (หอผู้ป่วยชาย 12)
16.
  Cath Leg Lock Innovation นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการงอขาในผู้ป่วย
  หลังการตรวจสอบหัวใจ  (ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด)
 
17.
  Photo Progress (หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม)
 
18.
  การเตรียมน้ำยา Anit - MIa  ชนิด IgM จากพลาสม่าผู้บริจาคโลหิต
  สำหรับตรวจแอนติเจนหมู่เลือดบนเม็ดเลือดแดง (กลุ่มงานธนาคารเลือด)
 
19.
  สายรัดมัดใจ (ห้องคลอด)
 
20.
  หุ่นจำลอง Training Girl Robot (หอผู้ป่วยหญิง 16)
 
21.
  เชือกผูกท่อช่วยหายใจป้องกันแผลกดทับ (หอผู้ป่วยหญิง 16)
 
22.
  ขาดยา ... ขาดใจ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
 
23.
  การเพิ่มประสิทธิภาพยาเตรียมเคมีบำบัด รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ by LEAN
  (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
 
24.
  Happy Ventilator (หออภิบาลผู้ป่วยนักกุมาร)
 
25.
  Change (หออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร)
 
26.
  ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยา (หออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร)
 
27.
  Baby Suction Guide (หออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร)
 
28.
  Ventilator for you (หออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร)
 
29.
  อุปกรณ์ป้องกันการงอขาในผู้ป่วยหลังการตรวจสวนหัวใจ
  (ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด)
 
30.
  หมอนรองคอสำหรับผู้ป่วยกระดูกหลังค่อม  (กลุ่มงานทันตกรรม)
 
31.
  IRM สั่งได้  (กลุ่มงานทันตกรรม)
 
32.
  คู่มือชุดเครื่องมือแบบคาราโอเกะ  (กลุ่มงานทันตกรรม)
 
33.
  ตรายางสะดวกใช้  (กลุ่มงานทันตกรรม)
 
34.
  หัว Bur สะดวกใช้(กลุ่มงานทันตกรรม)
 
35.
  ไม้ไอติมแทนที่วัสดุที่ถูกหยิบไปใช้งาน  (กลุ่มงานทันตกรรม)
 
36.
  ลดความผิดพลาดผู้ป่วยหลุดคิวการรักษาเฉพาะทาง (กลุ่มงานทันตกรรม)
 
37.
  ใบกำกับสถานะเวชระเบียน  (กลุ่มงานทันตกรรม)
 
38.
  สถิติมุม KM แบ่งปัน...ด้วยใจ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์)
 
  - หมวกไหมพรม
 
  - เต้านมเทียม
 
  - ถุง Urine Bag
 
  - ปลอกแห่งความห่วงใย
 
39.
  บริการตัดผมชาย - หญิง (ศูนย์ประชาสัมพันธ์)
 
40.
  ทีมสระผมเคลื่อนที่ YB Mobile สบายแฮร์ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์)
 
 
 
     
 
วันที่
เวลา
สถานที่
รายการ
10 ต.ค.59
12.00 - 13.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  Table round คกก.HRD + IM
10 ต.ค.59
13.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  Conference ภาควิชาสูตินรีเวชกรรม
11 ต.ค.59
13.00 - 16.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  ประชุมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย / หน่วยงาน  ครั้งที่ 1/2560
12 ต.ค.59
13.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  เยี่ยมสำรวจภายใน
13 ต.ค.59
13.00 - 16.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  ประเมินนักศึกษาแพทย์
14 ต.ค.59
10.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  ระบบนัดหมายและจองห้องประชุม
14 ต.ค.59
13.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  Conference ภาควิชาสูตินรีเวชกรรม
17 ต.ค.59
08.00 - 16.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  ประชุมฝ่ายวิชาการ
17 ต.ค.59
13.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  Conference ภาควิชาสูตินรีเวชกรรม
18 ต.ค.59
12.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  Table round  HPH /กง.อชช./คกก.IC/ฝ่ายการพยาบาล
19 ต.ค.59
13.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  ประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยใน
20 ต.ค.59
13.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  ประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยใน
21 ต.ค.59
09.00 - 12.00
  ลานอเนกประสงค์ ชั้น B
  กิจกรรมตรวจสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลสากล
26 ต.ค.59
12.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  นำเสนอการประชุมภาพรวมก่อนการ Re-Accreditation
27 ต.ค.59
08.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  สอนนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์
28 ต.ค.59
12.00 - 11.00
  ห้องประชุม 1 ชั้น 10
  ประชุมวิชาการกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
31 ต.ค.59
13.00 - 16.00
  ห้องประชุม 2 ชั้น 10
  Conference ภาควิชาสูตินรีเวชกรรม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  :  เลขที่ 8  ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2289-7000  / e-mail : ccharoenkrung@hotmail.com   
www.ckphosp.go.th

 
 
Please select an item.