โรงพยาบาล
   
   
  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล   โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัครงาน
  • กำหนดการกิจกรรม
  • ตารางการประชุม
  • เยี่ยมบ้าน สนพ.
  • รอบรั้ว กทม.
  • ภาพกิจกรรม
  • จัดซื้อยา - เวชภัณฑ์
  • จัดซื้อจัดจ้าง - งานพัสดุ
  • Download ข้อมูล
   
 
     
     
     
     
     
     
    ตารางการประชุม
   
       
       
       
       
       
       
นโยบาย ผอ.สนพ.
      ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์  
 
    ภาพกิจกรรม
 
 
    ประกาศรับสมัครงาน
 
    ภาพกิจกรรม
 
 
 
       
       
       
       
       
       
 
รายการ
รายละเอียด
วันที่รับเอกสาร
วันที่ลงประกาศ
 
 
39.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 80/2560    ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
1 ก.ย.2560
1 ก.ย.2560
 
 
38.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 78/2560    ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
18 ส.ค.2560
18 ส.ค.2560
 
 
37.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 76/2560    ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
16 ส.ค.2560
16 ส.ค.2560
 
 
36.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 70/2560    ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
3 ก.ค.2560
3 ก.ค.2560
 
 
35.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 69/2560    ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
3 ก.ค.2560
3 ก.ค.2560
 
 
34.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 55/2560    ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
3 ก.ค.2560
3 ก.ค.2560
 
 
33.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 48/2560    ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
5 ก.ค.2560
5 ก.ค.2560
 
 
32.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 42/2560    ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
20 มิ.ย.2560
20 มิ.ย.2560
 
 
31.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 39/2560    ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
13 มิ.ย.2560
13 มิ.ย.2560
 
 
30.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 37/2560    ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
1 มิ.ย.2560
1 มิ.ย.2560
 
 
29.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 31/2560    ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
17 พ.ค.2560
17 พ.ค.2560
 
 
28.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 26/2560    ลงวันที่ 26 เมษายน 2560
26 เม.ย.2560
26 เม.ย.2560
 
 
27.
  สอบราคาจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tablet จำนวน 186,000 เม็ด
21 เม.ย.2560
21 เม.ย.2560
 
 
26.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 22/2560   ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560
31 มี.ค.2560
31 มี.ค.2560
 
 
25.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 19/2560   ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
14 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
 
 
24.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 11/2560   ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ.2560
20 ก.พ.2560
 
 
23.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 8/2560    ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
1 ก.พ.2560
1 ก.พ.2560
 
 
22.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 3/2560    ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
12 ม.ค.2560
12 ม.ค.2560
 
 
21.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 111/2559    ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559
29 ธ.ค.2559
29 ธ.ค.2559
 
 
20.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 109/2559    ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559
19 ธ.ค.2559
19 ธ.ค.2559
 
 
19.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 103/2559    ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
28 พ.ย.2559
28 พ.ย.2559
 
 
18.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 89/2559    ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
12 ก.ย.2559
12 ก.ย.2559
 
 
17.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 85/2559    ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
2 ก.ย.2559
2 ก.ย.2559
 
 
16.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 83/2559    ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559
26 ส.ค.2559
26 ส.ค.2559
 
 
15.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 81/2559    ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559
22 ส.ค.2559
22 ส.ค.2559
 
 
14.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 78/2559    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
11 ส.ค.2559
11 ส.ค.2559
 
 
13.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 74/2559    ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
12.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 64/2559    ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
8 ก.ค.2559
8 ก.ค.2559
 
 
11.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 59/2559     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
1 ก.ค.2559
1 ก.ค.2559
 
 
10.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 47/2559     ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
4 พ.ค.2559
4 พ.ค.2559
 
 
9.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 40/2559     ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
31 มี.ค.2559
31 มี.ค.2559
 
 
8.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 31/2559     ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559
24 มี.ค.2559
24 มี.ค.2559
 
 
7.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 29/2559     ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
14 มี.ค.2559
14 มี.ค.2559
 
 
6.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 21/2559    ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
19 ก.พ.2559
19 ก.พ.2559
 
 
5.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 20/2559    ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
18 ก.พ.2559
18 ก.พ.2559
 
 
4.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 16/2559    ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
-
-
 
 
3.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 15/2559    ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
-
-
 
 
2.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 11/2559    ลงวันที่ 26 มกราคา 2559
-
-
 
 
1.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ.   4/2559    ลงวันที่ 12 มกราคา 2559
-
-
 
 
รายการ
รายละเอียด
วันที่รับเอกสาร
วันที่ลงประกาศ
 
 
266.


   ราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจัดท่าในการผ่าตัด ใช้กับเตียงผ่าตัด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา

13 ก.ย.2560


13 ก.ย.2560


 
 
265.


   จัซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิด DRYVIEW LASER IMAGING FILM (DVM) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ

23 ส.ค.2560


23 ส.ค.2560


 
 
264.
  ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1.  จ้างเอกชนจัดเก็บและทำลายขยะพิษขยะอันตรายทางการแพทย์ สารเคมี และยาเสื่อมสภาพ โดยวิธีพิเศษ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 อาคาร ของ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
       มีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีพิเศษ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดียว
       จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน
       ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.  จ้างเหมาดูดและล้างทำความสะอาดบ่อ Plastic Media และบ่อตกตะกอนของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
       รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.  ซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ (โดยวิธีตกลงราคา)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.  ซื้อต้นไม้และวัสดุงานสวน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7.  วัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
       และอาคาร 1 (อาคารฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย) รวม 2 บ่อ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน
       โดยวิธีตกลงราคา กำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
       ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ของประจำปีงบประมาณ 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.  ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.  จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
       จำนวน 1 งาน (มีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
       30 พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีพิเศษ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.  จ้างเหมาบริการดูแลรักษาชุดอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพดิจิตอล
       และพร้อมติดตั้งบริเวณอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 ชุด
       (แบบไม่รวมอะไหล่) มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
       ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีพิเศษ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
       และอาคาร 1 (อาคารฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย) รวม 2 บ่อ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน
       โดยวิธีตกลงราคา กำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
       30 กันยายน 2561 ของประจำปีงบประมาณ 2561

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.  จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator Set)
       แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
       กำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
        ของประจำปีงบประมาณ 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไอน้ำ (BOILER) แบบไม่รวมอะไหล่
       จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา กำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
       ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ของประจำปีงบประมาณ 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.  จ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และฟูลออโรสโคปแบบไดนามิกส์ดิจิตอล
       (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ
       กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.  จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ขนาดบรรทุก 1,600 กก. ยี่ห้อ KONE (NO.9)
       จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.  จ้างเหมารื้อผ้าและระบบท่อน้ำ ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
       จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.  วัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ส.ค.2560
22 ส.ค.2560
 
 
263.


   ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี เป็นห้องตรวจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
   จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

21 ส.ค.2560


21 ส.ค.2560


 
 
262.  ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 107 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่)
       กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ
       (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ พร้อมชุดอะไหล่บำรุงรักษา
       กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ
       (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ประเภทเครื่องซักและสลัดผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า
       (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา กำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
       ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.  จัดซื้อเครื่องตรวจบันทึกและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก
       ชนิดบันทึกการดิ้นของทารกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.  จ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลราคา
       -  ใบ General ขนาด A4 จำนวน 100 เล่มๆ ละ 130 บาท
       -  สมุดใบเบิกยาและเวชภัณฑ์ ขนาด A4 จำนวน 100 เล่มๆ ละ 78 บาท
       -  ใบ Doctor Order Sheet (OPD เด็ก) ขนาด A4 จำนวน 200 ห่อๆ ละ 650 บาท
       -  ใบจุดปรอทผู้ป่วยผู้ใหญ่ (รพจ.5) ขนาด A4 จำนวน 200 เล่มๆ ละ 85 บาท
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีที่ประมวลภาพ
       ด้วยระบบฟูลลี่ดิจิตอบ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ
       กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องดมยาสลบ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 12 เครื่อง
       ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 64 สไลด์ (แบบรวมอะไหล่)
       จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน
       ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง
       (แบบรวมอะไหล่พร้อมหัวตรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน
       ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (C-ARM) แบบรวมอะไหล่
       จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีพิเศษ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน
       ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง
       กำหนดระยะเวบา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ
       ตั้งแต่เวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.  ซื้อเครื่องละลายพลาสม่าแช่แข็งและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง
      และเครื่องผสมน้ำยาล้างฟิ์มเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2561
      โดยวิธีพิเศษ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2561
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ
      และควบคุมความชื้นห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU)
      หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU) หอผู้ป่วยหนักกุมาร (PICU) และหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก
      เพื่อป้องกันการติดเชื้อและพื้นที่ห้องตรวจชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (พร้อมเปลี่ยนอะไหล่
      แผงกรองอากาศชั้นต้นและแผงกรองอากาศชั้นกลาง) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
      แบบไม่รวมอะไหล่ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
      โดยวิธีพิเศษ


15 ส.ค.2560


15 ส.ค.2560


 
 
261.

  สอบราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
  ระบบประจำศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1,549 เครื่อง

15 ส.ค.2560

15 ส.ค.2560

 
 
260.

  ประมูลจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง
  จำนวน 5 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

15 ส.ค.2560

15 ส.ค.2560

 
 
259.

  ประมูลจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

9 ส.ค.2560

9 ส.ค.2560

 
 
258.


  ประมูลจัดซื้อชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

9 ส.ค.2560


9 ส.ค.2560


 
 
257.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องจำลองภาพสำหรับการฝึกตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูกด้วยระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

9 ส.ค.2560


9 ส.ค.2560


 
 
256.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 เครื่อง
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8 ส.ค.2560


8 ส.ค.2560


 
 
255.  สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องผลิตอากาศเพื่อการหายใจ
  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ)
  จำนวน 1 งาน

7 ส.ค.2560


7 ส.ค.2560


 
 
254.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 ส.ค.2560

7 ส.ค.2560

 
 
253.
  ประมูลซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำวน 350,000 ลูกบาสก์เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 ส.ค.2560

4 ส.ค.2560

 
 
252.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 60 เครื่อง
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


4 ส.ค.2560

4 ส.ค.2560

 
 
251.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียว
  (sterile surgical gloves) จำนวน 3 รายการ


4 ส.ค.2560

4 ส.ค.2560

 
 
250.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง
  (sterile surgical gloves) จำนวน 6 รายการ


4 ส.ค.2560

4 ส.ค.2560

 
 
249.

  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Glove Sterile) จำนวน 3 รายการ

4 ส.ค.2560

4 ส.ค.2560

 
 
248.


  ประมูลจัดซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมกระดูกและไขสันหลังพร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้าง
  และชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


31 ก.ค.2560


31 ก.ค.2560


 
 
247.  สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับใช้เครื่อง จำนวน 6 รายการ
  1.  น้ำยาทำความสะอาดผ้า    จำนวน  380 ถัง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  น้ำยาด่างเสริมการซัก    จำนวน  580 ถัง

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.  น้ำยาฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน    จำนวน 140 ถัง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.  น้ำยาฟอกผ้าขาว ผ้าสี ชนิดออกซิเจน   จำนวน 600 ถัง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.  น้ำยาปรับสภาวะกรดด่าง   จำนวน 200 ถัง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.  น้ำยาปรับผ้านุ่ม   จำนวน 240 ถัง

31 ก.ค.2560


31 ก.ค.2560


 
 
246.

  สอบราคาซื้อกระดาษขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ

24 ก.ค.2560

24 ก.ค.2560

 
 
245.

  สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 14 เครื่อง

24 ก.ค.2560

24 ก.ค.2560

 
 
244.

  สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ

24 ก.ค.2560

24 ก.ค.2560

 
 
243.

  สอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 42,000 ห่อ

24 ก.ค.2560

24 ก.ค.2560

 
 
242.

  สอบราคาจ้างเหมาทำถุงหูหิ้วแบบมีตราและถุงพลาสติกใส่ขยะชนิดย่อยสบาย จำนวน 6 รายการ

24 ก.ค.2560

24 ก.ค.2560

 
 
241.

  ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1.  จัดซื้อโคมไฟส่องตรวจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 โคม โดยวิธีตกลงราคา
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา : ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง 3,000 CC.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.  จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนรางม่าน, มุ้งลวด, พัดลม และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำของที่พักพยาบาลชั่วคราว
       ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.  จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1,570 กล่อง กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561
       ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีพิเศษ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.  ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
       -  Ultramicro Needle Holer, 30 cm. จำนวน 1 ชิ้น
       -  CLICKLINE, 3 mm/30 cm. จำนวน 1 ชิ้น
       -  CLICKLINE Scissors, 3 mm. จำนวน 1 ชิ้น24 ก.ค.2560


24 ก.ค.2560


 
 
240.

  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 2 ชุด

24 ก.ค.2560

24 ก.ค.2560

 
 
239.

  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดลิ้นหัวใจ พร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 ชุด

20 ก.ค.2560

20 ก.ค.2560

 
 
238.

  สอบราคาจ้างเหมาทำถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหารและอาหารเหลว จำนวน 150,000 ใบ

17 ก.ค.2560

17 ก.ค.2560

 
 
237.

  ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1.  สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 52 รายการ

17 ก.ค.2560

17 ก.ค.2560

 
 
236.
  ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1.  จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องด้วยระบบวีดีทัศน์พร้อมเลนส์มุมมองภาย 0 องศา
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  จ้างเหมาซ่อมและติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นห้องเอ็กซเรย์ ห้อง 5 และ 7 ชั้นใต้ดิน ของอาคร 72 พรรษา มหาราชินี
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.  ซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ชนิด 6 ตอน จำนวน 8 เตียง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.  ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ :
       -  ข้าวสารหอมมะลิ ขนาดบรรจุกระสอบละประมาณ 50 กิโลกรัม (ข้าวสารหอมมะลิ 100%) จำนวน 540 กระสอบ

17 ก.ค.256017 ก.ค.2560 
 
235.  ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1.  จ้างเหมาเปลี่ยนประตู ฝ้าเพดาน  โคมไฟ และติดฟิล์มกรองแสง ของศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนฝ้าที่ชำรุด อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.  ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ :
       -  APPLIER, STRAIGHT FOR MINI CLIPS จำนวน 1 ชิ้น
       -  APPLIER, SLIM TYPE, 15 ํ UP FOR STANDARD/LARGE CLIPS
       -  CLIP REMOVER, 30 ํ ANGLED FOR STANDARD/LARGE/MINI CLIPS
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.  วัสดุงานบ้าน :
       -  ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ ขนาด 12" x 22" หนา 80 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ็ค)
       -  ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ ขนาด 19" x 29" หนา 90 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ็ค)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.  จ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดประมวลผลด้วยความเร็วสูง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7.  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.  จ้างเหมาซ่อมชุดระบบเครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาหลายชนิดในเครื่องเดียวกัน
       และเครื่องมือตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบศูนย์รวม ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น เอ็ม 8008
       เอ/คอมพิวเรคคอร์ด/เอ็ม 8001 เอ/เอ็ม 3150


11 ก.ค.2560
11 ก.ค.2560
 
 
234.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

3 ก.ค.2560

3 ก.ค.2560

 
 
233.

  ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

3 ก.ค.2560

3 ก.ค.2560

 
 
232.

  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

3 ก.ค.2560

3 ก.ค.2560

 
 
231.

  ราคากลางซื้อวัสดุสำหรับงานช่าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

3 ก.ค.2560

3 ก.ค.2560

 
 
230.


  ประมูลจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
  (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

21 มิ.ย.2560


21 มิ.ย.2560


 
 
229.


  ประมูลจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง
  พร้อมชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์ระบบแสงซีนอน และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน 1 ชุด
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

20 มิ.ย.2560


20 มิ.ย.2560


 
 
228.


  ประมูลจ้างเหมาะสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
  จำนวน 1 งาน (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ครั้งที่ 2  >>>ประกาศยกเลิกการประมูลฯ ตามหนังสือ ที่ พส.375/60 >>ดูประกาศ

15 มิ.ย.2560


15 มิ.ย.2560


 
 
227.

  สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง

13 มิ.ย.2560

13 มิ.ย.2560

 
 
226.

  สอบราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์กำลังการผลิต 750 ลิตร/ชั่วโมง มีการกรอง 2 ชั้น ด้วยระบบ RO
  สามารถฆ่าเชื้อทั้งหมดด้วยความร้อน

12 มิ.ย.2560

12 มิ.ย.2560

 
 
225.

  ราคากลางจัดซื้อรถเข็นชนิดนอนพร้อมเปลหามและเสาน้ำเกลือ จำนวน 15 คัน โดยวิธีตกลงราคา

12 มิ.ย.2560

12 มิ.ย.2560

 
 
224.  ราคากลางวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีแดง ขนาด 10"x15" หนา 90 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ็ค) จำนวน 50,000 ใบ
  2. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีแดง ขนาด 19"x29" หนา 120 ไมครอน (บรรจุ 25 ใบ/แพ็ค) จำนวน 25,000 ใบ
  3. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ ขนาด 19"x29" หนา 90 ไมครอน (บรรจุ 25 ใบ/แพ็ค) จำนวน 25,000 ใบ

12 มิ.ย.256012 มิ.ย.2560 
 
223.  ราคากลาจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
  1. การ์ดยาสีเหลือง ขนาด 2"x4" จำนวน 300 เล่ม
  2. บัตรฉีดยา ขนาด 3"x4" จำนวน 50 ห่อ
  3. ใบ Refill pาและเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยใน ขนาด A4 จำนวน 200 เล่ม
  4. สมุดตรวจสอบรถฉุกเฉิน ขนาด A4 จำนวน 50 เล่ม
  5. สมุดบันทึกการรับเวร ขนาด A4 จำนวน 200 เล่ม
  6. สมุดส่งซ่อม ขนาด A4 จำนวน 70 เล่ม
  7. สมุดส่งเวชระเบียนผู้ป่วยนอก - ใน ขนาด A4 จำนวน 50 เล่ม

12 มิ.ย.2560


12 มิ.ย.2560


 
 
222.


  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ผ้าซับช่องท้อง 6" x 18" ปลอดเชื้อ (5ชิ้น/ห่อ) จำนวน 1,980 ห่อ
  2. ผ้าซับช่องท้อง 18" x 18" ปลอดเชื้อ (5 ชิ่น/ห่อ) จำนวน 1,000 ห่อ

12 มิ.ย.2560


12 มิ.ย.2560


 
 
221.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. HANDLE WAYNE II LAMINECTOMY PUNCH, BLACK COATED HANDLE
  2. SHAFT FOR WAYNE II LAMINECTOMY PUNCH 2 MM, 130 ํ , 180 MM, FLAT-FOOT
  3. SHAFT ONLY FOR WAYNE II LAMINECTOMY PUNCH 3 MM, 130 ํ , 180 MM
  4. SHAFT ONLY FOR WAYNE II LAMINECTOMY PUNCH 4 MM, 130 ํ , 180 MM

12 มิ.ย.2560
12 มิ.ย.2560
 
 
220.

  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ มีความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

7 มิ.ย.2560

7 มิ.ย.2560

 
 
219.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต้อกระจก
  ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

2 มิ.ย.2560

2 มิ.ย.2560

 
 
218.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดปรับทิศทางได้ขนาดเล็ก จำนวน 1 ตัว
  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

2 มิ.ย.2560


2 มิ.ย.2560


 
 
217.

  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดและรายการแนบ)

2 มิ.ย.2560

2 มิ.ย.2560

 
 
216.


  ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจบันทึกและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีดรัดตัวของมดลูก
  ชนิดบันทึกการดิ้นของทารกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

2 มิ.ย.2560

2 มิ.ย.2560

 
 
215.


  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ จำนวน 300 หลอด
  2. คาสเซ็ทบรรจุไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 100 เอส จำนวน 40 ชุด
  3. แผ่นทดสอบทางชีวภาพภายในหีบห่อ จำนวน 2,500 แผ่น
  4. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ชนิดขอบเรียบ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว จำนวน 4 ม้วน
  5. ซองบรรจุเว๙ภัณฑ์ ชนิดขอบเรียบ ขนาดกว้าง 14 นิ้ว จำนวน 4 ม้วน

2 มิ.ย.2560

2 มิ.ย.2560

 
 
214.

  ประมูลจัดซื้อเครื่องมือจี้และทำลายเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 มิ.ย.2560

2 มิ.ย.2560

 
 
213.

  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงที่มีระบบเซลล์ภาพ 3 มิติ
  แบบ Real time จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

31 พ.ค.2560

31 พ.ค.2560

 
 
212.


  ประมูลจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ชั่งน้ำหนักได้ พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ
  จำนวน 8 เตียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

30 พ.ค.2560


30 พ.ค.2560


 
 
211.  ประมูลจัดซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
  (Picture Archiving and Communication System : PACS) พร้อมติดตั้ง
  จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

26 พ.ค.2560


26 พ.ค.2560


 
 
210.

  ประมูลจัดซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมขาหยั่ง 2 ตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

23 พ.ค.2560

23 พ.ค.2560

 
 
209.

  ราคากลางจัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
22 พ.ค.2560

22 พ.ค.2560

 
 
208.  ราคากลางซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ
  1. ตลับหมึกพิพม์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น MLT-D 205E ขนาด 10,000 แผ่น จำนวน 80 ตลับ
  2. ตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น MLT-D 203E ขนาด 10,000 แผ่น จำนวน 100 ตลับ

22 พ.ค.2560


22 พ.ค.2560


 
 
207.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ดาวน์โหลดไฟล

22 พ.ค.2560

22 พ.ค.2560

 
 
206.

  ราคากลางจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ

16 พ.ค.2560

16 พ.ค.2560

 
 
205.

  ราคากลางจัดซื้อน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

16 พ.ค.2560

16 พ.ค.2560

 
 
204.

  สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

11 พ.ค.2560

11 พ.ค.2560

 
 
203.


  สอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร
  จำนวน 1 เครื่อง

11 พ.ค.2560


11 พ.ค.2560


 
 
202.

  สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน 1 ชุด

11 พ.ค.2560

11 พ.ค.2560

 
 
201.

  สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้

8 พ.ค.2560

8 พ.ค.2560

 
 
200.

  ราคากลางเหมาตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา เดือนตุลาคม 2559 จำนวน 294 รายการ

8 พ.ค.2560

8 พ.ค.2560

 
 
199.

  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
198.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมหอฝึ่งน้ำ ตัวที่ CT1 และ CT2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
197.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์แบบออฟติคัมซูมฯ จำนวน 1 ชุด

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
196.

  ราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (แผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ) จำนวน 299,040 แผ่น

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
195.

  ราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายออกซิเจนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
194.

  ราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ (Vacuum Pump) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
193.

  ราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (แผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ (Steri Gage)) จำนวน 76,000 ชิ้น

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
192.

  ราคากลางจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ระบบมือหมุนปรับ 3 ระดับ จำนวน 25 เตียง โดยวิธีตกลงราคา

5 พ.ค.2560

5 พ.ค.2560

 
 
191.


  สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำและเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์
  จำนวน 8 รายการ

4 พ.ค.2560

4 พ.ค.2560

 
 
190.


  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างกล้ามเนื้อชนิดถ่างรั้งตัวเอง จำนวน 1 ชุด

21 เม.ย.2560

21 เม.ย.2560

 
 
189.


  ประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ

21 เม.ย.2560

21 เม.ย.2560

 
 
188.


  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
   1. แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 170 กรัม จำนวน 596 กระป๋อง

21 เม.ย.2560


21 เม.ย.2560


 
 
187.


  ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

21 เม.ย.2560

21 เม.ย.2560

 
 
186.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
   1. หลอดแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%  จำนวน 708 หลอด
   2. หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ แบบ 4 ชั่วดมง จำนวน 2,300 หลอด


21 เม.ย.256021 เม.ย.2560 
 
185.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์บันไดเลื่อน ยี่ห้อ KONE ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
  จำนวน 7 เครื่อง (โดยวิธีพิเศษ)

ดาวน์โหลดไฟล

21 เม.ย.2560

21 เม.ย.2560

 
 
184.


  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

19 เม.ย.2560

19 เม.ย.2560

 
 
183.


  ราคากลางจัดซื้อลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
  กำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

12 เม.ย.2560

12 เม.ย.2560

 
 
182.  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีตกลงราคา
   1.  ซองซิปใส  ขนาด  7"x11" หนา 100 ไมครอน จำนวน 90,000 ซอง
   2.  ซองซิปใส  ขนาด 12x20 ซ.ม.  หนา 100 ไมครอน จำนวน 180,000 ซอง
   3.  ซองซิปใส  ขนาด  7x11 ซ.ม.   หนา 100 ไมครอน จำนวน 50,000 ซอง

12 เม.ย.256012 เม.ย.2560 
 
181.  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
   1.  น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้นประสิทธิภาพสูง ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด  จำนวน 4 ขวด
   2.  สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิวประสิทธิภาพสูง ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด  จำนวน 29 ขวด
   3.  กระดาษชุบน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง จำนวน 83 กล่อง

10 เม.ย.256010 เม.ย.2560 
 
180.


  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
   1. น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ 3E - ZYME ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน

10 เม.ย.2560

10 เม.ย.2560

 
 
179.


  ราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

10 เม.ย.2560

10 เม.ย.2560

 
 
178.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ ยี่ห้อ TRANE ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
  จำนวน 2 เครื่อง (โดยวิธีพิเศษ)

4 เม.ย.2560

4 เม.ย.2560

 
 
177.


  ราคากลางจัดซื้อวัสุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  - CODMAN DISPOS PERFORATOR จำนวน 20 ชิ้น

4 เม.ย.2560

4 เม.ย.2560

 
 
176.


  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง)
  - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ชนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง)

4 เม.ย.2560


4 เม.ย.2560


 
 
175.


  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 29 รายการ

30 มี.ค.2560

30 มี.ค.2560

 
 
174.


  ราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

24 มี.ค.2560

24 มี.ค.2560

 
 
173.

  ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังห้อง Data Center พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีตกลงราคา

24 มี.ค.2560

24 มี.ค.2560

 
 
172.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
   1)  Kay-Lambert Aortic Anastomosis Clamp 1
        3/4"  Jaw, 8  1/8"

   2)  Finochietto Retractors Child size Spreads 5  1/8" Blades 1  1/2"
        Deep x 1  3/4"  wide Arm Length 5  1/4"

   3)  Cooley Mitral Valve Retractors Right, medium blade width 1  3/8"
        depth 3/4"  Overall Length 7  1/2"

   4)  Cooley Mitral Valve Retractors Right, Large blade width 1  7/8"
        depth 1  3/8", Overall Length 7  3/8"

24 มี.ค.2560


24 มี.ค.2560


 
 
171.


  ราคากลางจ้างเหมาซ๋อมอุปกรณ์ชุดประมวลสัญญาณภาพสำหรับใช้กับกล้องส่องตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
  โดยวิธีตกลงราคา

24 มี.ค.2560

24 มี.ค.2560

 
 
170.


  จัดซื้อหนังสือวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล จำนวน 32 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

13 มี.ค.2560

13 มี.ค.2560

 
 
169.


  จัดซื้อผ้าม่านกั้นเตียงและหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

13 มี.ค.2560

13 มี.ค.2560

 
 
168.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากชนิดโฮล์เมี่ยม
  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
167.


  ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
  (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
166.

  ราคากลางจ้างเหมาล้างถังเก็บน้ำประปาอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี และอาคารอนุสรณ์ 20 ปี
  พร้อมเปลี่ยนท่อเมนประปาจ่ายน้ำอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
165.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมชุดระบบวิดีทัศน์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรมชนิดความละเอียดสูง (high definition)
  จำนวน 1 ชุด โดยวิะีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
164.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนชุดท่อ Steam พร้อมอุปกรณ์ของหม้อหุงต้มด้วยไอน้ำ จำนวน 2 ชุด
  จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
163.


  ราคากลางจ้างเหมาซ๋อมชุดระบบเครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาหลายชนิดในเครื่องเดียวกัน
  และเครื่องมือตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบศูนย์รวม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
162.


  ราคากลางจ้างเหมาดูดและล้างทำความสะอาดบ่อเกรอะระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
  จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
161.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
160.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
159.

  ราคากลางจัดซื้อม่านม้วนผ้าม่านและฉากกั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีตกลาราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
158.

  ราคากลางจ้างเหมารื้อประตูที่ชำรุด และเปลี่ยนใหม่เป็นประตูกระจกกันไฟพร้อมอุปกรณ์
  บริเวณชั้น 12, 14 และ 16 ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา


27 ก.พ.2560


27 ก.พ.2560


 
 
157.

  ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ตัวกลางพลาสติก (Plastic Media) จำนวน 98 ลูกบาศก์เมตร

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
156.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
155.

  ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
154.

  ราคากลางจ้างสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ (MOBILE EXTRA CORPOREAL SHOCK WAVE
  LITHOTRIPSY) จำนวน 75 ครั้ง โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
153.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ ยี่ห้อ KONE จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
152.

  ราคากลางซื้อวัสดุสำหรับงานช่าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
151.

  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ใบ Doctor Order Sheet (OPD เด็ก) (FM-RMC-700 rev.02)

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
150.

  ราคากลางจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงกระจก ลดความร้อนและกรองแสงลอดผ่าน 80% จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
149.
  ราคากลางวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ ขนาด 12" x 22" หนา 80 ไมครอน จำนวน 50,000 ใบ
  2. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ ขนาด 19" x 29" หนา 90 ไมครอน จำนวน 25,000 ใบ
  3. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีแดง ขนาด 19" x 29" หนา 120 ไมครอน จำนวน 25,000 ใบ

20 ก.พ.256020 ก.พ.2560 
 
148.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องผลิตอากาศเพื่อการหายใจ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
147.

  ราคากลางจัดซื้อหนังสือวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล จำนวน 46 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
146.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.พ.2560


10 ก.พ.2560


 
 
145.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบ Full Digital
  จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8 ก.พ.2560


8 ก.พ.2560


 
 
144.  ประมูลจัดซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก
  ชนิดโฮล์เมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ยกเลิกการประมูลตามประกาศกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 23 ก.พ.2560 >>ดูประกาศ


8 ก.พ.25608 ก.พ.2560 
 
143.

  ประมูลจัดซื้อระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8 ก.พ.2560

8 ก.พ.2560

 
 
142.

  ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
 
8 ก.พ.2560

8 ก.พ.2560

 
 
141.


  ราคากลางจ้างเหมารื้อพื้นทางขึ้นบริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุ และจุดรับส่งผู้ป่วยชั้น 2 ที่ชำรุดออก
  พร้อมเทพื้นและปรับสภาพผิวจราจรใหม่ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โดยวิธีตกลงราคา
 

8 ก.พ.2560


8 ก.พ.2560


 
 
140.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. vaginal specula, PEDERSON, 100x16 mm. จำนวน 25 ชิ้น (ชิ้นละ 1,440 บาท)
  2. vaginal specula, GRAVE Fig.1, 75x20 mm. จำนวน 50 ชิ้น (ชิ้นละ 1,080 บาท)
  3. vaginal specula, PEDERSON Fig.2, 100x22 mm. จำนวน 50 ชิ้น (ชิ้นละ 1,440 บาท)

8 ก.พ.25608 ก.พ.2560 
 
139.

  ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องควบคุมระบบไฟฟ้าประจำชั้น ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน

2 ก.พ.2560

2 ก.พ.2560

 
 
138.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. PENTALED sterlizable handle ด้ามจับโคมไฟผ่าตัด รุ่น Pentaled 60N
  2. PENTALEB 63N Sterilizable handle for TVCC HANDLES ด้ามจับโคมไฟผ่าตัด
      แบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ รุ่น Pentaled 63 N

2 ก.พ.25602 ก.พ.2560 
 
137.

  ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
  1. ซองซิปใส ขนาด 12x20 ซ.ม.
  2. ซองซิปใส ขนาด 4x6 ซ.ม.
  3. ซองซิปใส ขนาด 8x12.5 ซ.ม.
  4. ซองซิปใส ขนาด 6x8 ซ.ม.

2 ก.พ.2560
2 ก.พ.2560
 
 
136.

  ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีตกลงราคา)

23 ม.ค.2560

23 ม.ค.2560

 
 
135.

  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา :
  1. ผ้าซับช่องท้อง 6"x18" ปลอดเชื้อ (5 ชิ้น) จำนวน 1,980 ซอง
  2. ผ้าซับช่องท้อง 18"x18" ปลอดเชื้อ (5 ชิ้น) จำนวน 1,000 ซอง
  3. X-RAY COTTONOID STERILE SIZE S จำนวน 400 ซอง
  4. X-RAY COTTONOID STERILE SIZE M จำนวน 800 ซอง

23 ม.ค.2560
23 ม.ค.2560
 
 
134.  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา :
  1. ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง 1,500 CC พร้อมสาย Suction, Tubing จำนวน 300 ชิ้น
  2. ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง 3,000 CC พร้อมสาย Suction, Tubing จำนวน 2,400 ชิ้น

23 ม.ค.2560


23 ม.ค.2560


 
 
133.

  สอบราคาจัดจ้างส่งตรวจชันสูตรภายนอก จำนวน 80 รายการ

19 ม.ค.2560

19 ม.ค.2560

 
 
132.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ยกเลิกการประมูล >>> ดูประกาศ
16 ม.ค.2560


16 ม.ค.2560


 
 
131.


  ราคากลางจ้างเหมาซ๋อมเปลี่ยนอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสารของหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

16 ม.ค.2560


16 ม.ค.2560


 

130.
  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ซองฟิล์มเอกซเรย์ (XN) FM-RAD-003 rev.01 ขนาด 19"x15" จำนวน 20,000 ซอง
  2. ซองใส่ฟิล์มเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) FM-RAD-004 rev.02 ขนาด 19"x15" จำนวน 5,000 ซอง
  3. ใบบันทึกชื่อลงบนแผ่นฟิล์ม (Soundex) FM-RAD-009 rev.01 ขนาด 5"x3" จำนวน 70,000 แผ่น

16 ม.ค.256016 ม.ค.2560 
 
129.  ราคากลางจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 96 ถัง
  2. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดสารเหลวระเหย (BF2000) ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง

16 ม.ค.256016 ม.ค.2560 
 
128.

  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ใบ Doctor Order Sheet  ขนาด A4 จำนวน 200 ห่อ
  2. ใบขอวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์ ขนาด A5 จำนวน 100 ห่อ
  3. สมุดส่งเอกสาร ขนาด 8.5" x 12" จำนวน 50 เล่ม
  4. ใบ Infant ขนาด A4 จำนวน 100 เล่ม

16 ม.ค.2560
16 ม.ค.2560
 
 
127.


  ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่
  ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

12 ม.ค.2560


12 ม.ค.2560


 
 
126.

  สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

11 ม.ค.2560

11 ม.ค.2560

 
 
125.

  สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดผู้ป่วยและแพทย์ จำนวน 27 รายการ

11 ม.ค.2560

11 ม.ค.2560

 
 
124.  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเรือ (เรือพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขเครื่อง 3910-01254
  รหัสครุภัณฑ์ 2538-07073000-05014500-00002
  พร้อมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือใหม่ จำนวน 1 งาน (โดยวิธีพิเศษ)

9 ม.ค.2560


9 ม.ค.2560


 
 
123.

  ราคากลางซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตกลงราคม

9 ม.ค.2560

9 ม.ค.2560

 
 
122.


  ราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ภายในเครื่องวัดฯ แรงสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวม
  หม้อแปลงไฟฟ้าฯ เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มีกำหนดระยะเวลา
  12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

9 ม.ค.2560


9 ม.ค.2560


 
 
121.
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่  ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา
6 ม.ค.2560

6 ม.ค.2560

 
 
120.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอ่างล้างเครืองมือ พร้อมย้ายหม้อต้มและเครื่องกรองน้ำของห้องไตเทียม
  ชั้น 7 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

6 ม.ค.2560


6 ม.ค.2560


 
 
119.

  ราคากลางจ้างเหมารื้อผนังและประตูพร้อมเปลี่ยนใหม่ ติดฟิล์มกรองแสงและทาสีห้องตรวจคลินิกประกันสังคม
  ชั้น 4 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จพนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

29 ธ.ค.2559

29 ธ.ค.2559

 
 
118.

  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

26 ธ.ค.2559

26 ธ.ค.2559

 
 
117.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 170 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

26 ธ.ค.2559

26 ธ.ค.2559

 
 
116.


  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  ใบ Doctor Order Sheet (FM-IPD-089 rev01) จำนวน 400 ห่อ

26 ธ.ค.2559


26 ธ.ค.2559


 
 
115.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิด 3 หัวตรวจ กำลังไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์
  จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

20 ธ.ค.2559


20 ธ.ค.2559


 
 
113.


  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์
  ของเม็ดเลือด (CBC) โดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 86,000 การทดสอบ (ครั้ง)

20 ธ.ค.2559


20 ธ.ค.2559


 
 
112.

  ประมูลจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ Video Uretero - Renoscope
  พร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
13 ธ.ค.2559

13 ธ.ค.2559

 
 
111.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมการันตีปริมาตรอากาศ
  และชนิดดั้งเดิมแบบควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
110.

  สอบราคาจัดซื้อเตียงตรวจทางนรีเวช ชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง

13 ธ.ค.2559

13 ธ.ค.2559

 
 
109.

  ราคากลางจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ทั่วไปขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

14 ธ.ค.2559

14 ธ.ค.2559

 
 
108.


  ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
  โดยวิธีตกลงราคา

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
107.


  ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจบันทึกและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัว
  ของมดลูก ชนิดบันทึกกการดิ้นของทารกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
106.


  ราคากลางจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาล
  เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (มีกำหนดระบะเวลา 1 เดือน 16 วัน) นับตั้งแต่วันที่
  16 ธ.ค.2559 ถึงวันที่ 31 ม.ค.2560) โดยวิธีพิเศษ

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
105.


  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจและรักษาทางโสต ศอ นาสิก พร้อมกล้องและอุปกรณ์วิดีทัศน์
  คุณภาพสูง


6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
104.


  สอบราคาซื้อลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
  (กำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า) จำนวน 2 เครื่อง


6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
103.
  สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือครบรอบวันสถาปนา 45 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
102.
  สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ (แผ่นอะคริลิก) จำนวน 5 รายการ
6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
101.


  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และช่วยหายใจ
  แบบ Nasal CPAP DuoPAP/BIPAP


30 พ.ย.2559
30 พ.ย.2559
 
 
100.
  สอบราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง
30 พ.ย.2559
30 พ.ย.2559
 
 
99.
  ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถังบำบัด พร้อมถังแยก และท่อระบายน้ำทิ้ง บริเวณโรงพักขยะ
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
98.
  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  ชนิดวัดปริมาตร 4 มิติ แบบพิเศษฯ (แบบรวมอะไหล่พร้อมหัวตรวจ) จำนวน 1 เครื่อง
  กำหนดระยะเวลา 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
97.
  ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
96.  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator Set)
  แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการจำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
  กำหนดระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
95.
  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง
  กำหนดระยะเวลา 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
94.
  สอบราคาซื้อ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
93.
  สอบราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
  มีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าก๊าซดมยาสลบปละปริมาณยาสลบ
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
92.
  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 34 รายการ (โดยวิธีตกลงราคา)
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
91.
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมชุดกล้องส่องตรวจในกระเพาะอาหารชนิดใหญ่พิเศษ
  พร้อมชุดถ่ายทอดภาพรองรับความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
90.
  จ้างเหมารื้อตู้เก็บของใต้อ่างล้างมือที่ชำรุด พร้อมเปลี่ยนตู้ใหม่ของห้องตรวจเวชปฏิบัติ ชั้น 1
  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
11 พ.ย.2559
11 พ.ย.2559
 
 
89.
  จ้างเหมารื้อประตูผนัง โคมไฟพร้อมทาสีบริเวณโถงริมน้ำ ชั้น 24
  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
11 พ.ย.2559
11 พ.ย.2559
 
 
88.
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพสำหรับตรวจรักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น
  พร้อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และชุดวิดีทัศน์  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
11 พ.ย.2559
11 พ.ย.2559
 
 
87.  ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  หมายเหตุ : ขอยกเลิกการประมูลดังกล่าวตามประกาศกรุงเทพมหานคร
  ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
>> ดูประกาศ


10 พ.ย.2559


10 พ.ย.2559


 
 
86.
  ประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 อาคาร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย.2559
10 พ.ย.2559
 
 
85.


  - ราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ชนิด 6 ตอน จำนวน 4 เตียง (โดยวิธีตกลงราคา)

  - ราคากลางจ้างเปลี่ยนประตูลิฟต์ชานพักของลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ KONE (Mini)
    (No.8 และ No.9) เป็นประตูลิฟต์ชานพักชนิดกันไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ

  - ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
    1) ซองซิบใส ขนาด 12 x 20 ซ.ม.  หนา 100 ไมครอน   จำนวน 100,000 ซอง
    2) ซองซิบใส ขนาด 4 x 6 ซ.ม.      หนา 100 ไมครอน  จำนวน  70,000 ซอง
    3) ซองซิบใส ขนาด 8 x 12.5 ซ.ม.  หนา 100 ไมครอน  จำนวน 150,000 ซอง
    4) ซองซิบใส ขนาด 16 x 22 ซ.ม.   หนา 100 ไมครอน  จำนวน  20,000 ซอง

  - ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
    1) ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ  ขนาด 12" x 22" หนา 80 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ้ค)
        จำนวน 50,000 ใบ

    2) ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีแดง  ขนาด 10" x 15" หนา 90 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ้ค)
        จำนวน 50,000 ใบ

    3) ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีเทา  ขนาด 12" x 22" หนา 90 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ้ค)
        จำนวน 50,000 ใบ


31 ต.ค.255931 ต.ค.2559 
 
84.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  หมายเหตุ : ยกเลิกประมูลตามประกาศกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่ 22 ธ.ค.59 >>ดูประกาศ
28 ต.ค.2559
28 ต.ค.2559
 
 
83.
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
  1) น้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้ว จำนวนประมาณ 1,500 ลิตร
  2) ฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองจนถึงปี 2551 จำนวนประมาณ 1,800 กิโลกรัม
28 ต.ค.2559
28 ต.ค.2559
 
 
82.
  ราคากลางจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิด Dryview Laser Imaging Film (DVB) จำนวน 1 รายการ
  ราคากลางจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิก Dryview Laser Imaging Film (DVM) จำนวน 1 รายการ
21 ต.ค.2559
21 ต.ค.2559
 
 
81.
  ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1) ภาชนะสำหรับรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 CC. พร้อมสาย suction tubing
      จำนวน 800 ชิ้น
  2) ภาชนะสำหรับรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 CC. พร้อมสาย suction tubing
      จำนวน 1,200 ชิ้น

  น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ประสิทธิภาพสูงฯ ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน

  ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
20 ก.ย.2559
20 ก.ย.2559
 
 
80.


  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV RNA (Viral Load) จำนวน 1,920 การทดสอบ (ครั้ง)

11 ต.ค.2559
11 ต.ค.2559
 
 
79.  ราคากลาง หนังสือ ที่ พส.677/59 :
  - ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
  - เครื่องปั่นหาความเข้มข้นของโลหิต จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
  - จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  - จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิตอลทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 5 เครื่อง
    โดยวิธีตกลงราคา

11 ต.ค.2559
11 ต.ค.2559
 
 
78.
  จ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
77.


  ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องล้างกล้องส่งตรวจภายในชนิดปรับงอได้
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ยี่ห้อ Steelco จำนวน 1 เครื่อง
  (แบบเหมารวมอะไหล่ที่เสีย ไม่รวมอุปกรณ์สิ้นเปลือง) มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
76.

  ราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ ยุง มอด และหนู
  ตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลฯ กำหนดเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
75.
  ราคากลาง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน พร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB
  จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
74.
  ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
73.
  ราคากลาง ซื้อกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ ระบบดิจิตอลชนิด SDLR พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
  โดยวิธีตกลงราคา
ดาวน์โหลดไฟล
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
72.
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์คลินิกแพทย์ทางเลือก ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี จำนวน 1 งาน
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.ย.2559
29 ก.ย.2559
 
 
71.


  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์และบันไดเลื่อน (แบบไม่รวมอะไหล่)
  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
  (โดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน
  โดยวิธีตกลงราคา
26 ก.ย.2559
26 ก.ย.2559
 
 
70.


  ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมรื้อผนังพร้อมประตูและตู้ใต้ซิงค์ที่ชำรุด พร้อมเปลี่ยนใหม่
  ของห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน
  โดยวิธีตกลงราคา
26 ก.ย.2559
26 ก.ย.2559
 
 
69.
  ราคากลาง ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
26 ก.ย.2559
26 ก.ย.2559
 
 
68.
  สอบราคาซื้อลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
20 ก.ย.2559
20 ก.ย.2559
 
 
67.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ที่ พส.624/59)
20 ก.ย.2559
20 ก.ย.2559
 
 
66.
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
15 ก.ย.2559
15 ก.ย.2559
 
 
65.
  สอบราคาซื้อเครื่องดูดควันในขณะจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง
15 ก.ย.2559
15 ก.ย.2559
 
 
64.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.613/59)
12 ก.ย.2559
12 ก.ย.2559
 
 
63.
  สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยา แบบกระดาษต่อเนื่อง สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
  จำนวน 5,000,000 ดวง
6 ก.ย.2559
6 ก.ย.2559
 
 
62.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.598/59)
2 ก.ย.2559
2 ก.ย.2559
 
 
61.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (ที่ พส.588/59)
26 ส.ค.2559
26 ส.ค.2559
 
 
62.
  ประมูลจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
19 ส.ค.2559
19 ส.ค.2559
 
 
61.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (ที่ พส.549/59)
19 ส.ค.2559
19 ส.ค.2559
 
 
60.
  สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่อง จำนวน 6 รายการ
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
59.
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 529 รายการ
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
58.

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ
  -  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน ฮก - 235
  -  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน ฮก - 236
  -  รถพยาบาล ทะเบียน ภจ - 7261
  -  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  ทะเบียน อร - 2857
  *** ยกเลิกการประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน >>ดูเอกสารยกเลิก
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
57.
  ประมูลซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
56.
  ประมูลซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
55.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องผลิตอากาศเพื่อการหายใจ
  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ จำนวน 1 งาน
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
54.
  สอบราคาจ้างเหมาทำถุงบรรจุอาหารางสายให้อาหารและอาหารเหลว จำนวน 150,000 ใบ
15 ส.ค.2559
15 ส.ค.2559
 
 
53.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ที่ พส.543/59)
  -  จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพดิจิตอล
     และพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 ชุด
     (แบบไม่รวมอะไหล่)
     (มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
     โดยวิธีพิเศษ

  -  เครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ปั่นได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคม
  -  จ้างเหมาซ่อมชุดระบบวิดีทัศน์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรมชนิดความละเอียดสูง
     (high definition) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา
  -  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ระบบ กำหนดระยะเวลา
     12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
  -  จ้างเหมารื้อเคาน์เตอร์พร้อมผนังหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจซีซียู ชั้น 17 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
     จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
15 ส.ค.2559


15 ส.ค.2559


 
 
52.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  จำนวน 1,693 เครื่อง
10 ส.ค.2559
10 ส.ค.2559
 
 
51.
  สอบราคาจัดซื้อลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
8 ส.ค.2559
8 ส.ค.2559
 
 
50.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.526/59)
8 ส.ค.2559
8 ส.ค.2559
 
 
49.
  สอบราคาจ้างเหมาทำถุงหูหิ้วแบบมีตราและถุงพลาสติกใส่ขยะ ชนิดย่อยสลาย จำนวน 5 รายการ
5 ส.ค.2559
5 ส.ค.2559
 
 
48.
  สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
47.
  สอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 38,000 ห่อ
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
46.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Glove Sterile) จำนวน 3 รายการ
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
45.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไอน้ำ (BOILER) (แบบไม่รวมอะไหล่)
  จำนวน 2 เครื่อง
1 ส.ค.2559
1 ส.ค.2559
 
 
44.
  สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
  และอาคาร 1 (อาคารฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย) รวม 2 บ่อ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน
1 ส.ค.2559
1 ส.ค.2559
 
 
43.
  สอบราคาซื้อกระดาษขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
1 ส.ค.2559
1 ส.ค.2559
 
 
42.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ชนิดปราศจากเชื้อ Sterile Surgical Gloves จำนวน 5 รายการ
29 ก.ค.2559
29 ก.ค.2559
 
 
41.
  สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 52 รายการ
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
40.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องซักผ้าและสลัดผ้า เครื่องอบผ้า
  เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 18 เครื่อง
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
39.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Gloves) จำนวน 3 รายการ
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
38.
  สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
37.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ที่ พส.469/59)
25 ก.ค.2559
25 ก.ค.2559
 
 
36.
  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ
  จำนวน 37 ชุด
15 ก.ค.2559
15 ก.ค.2559
 
 
35.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ที่ พส.458/59)
15 ก.ค.2559
15 ก.ค.2559
 
 
34.
  สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง
8 ก.ค.2559
8 ก.ค.2559
 
 
33.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ที่ พส.440/59)
7 ก.ค.2559
7 ก.ค.2559
 
 
32.
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 มิ.ย.2559
28 มิ.ย.2559
 
 
31.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ที่ พส.414/59 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559)
28 มิ.ย.2559
28 มิ.ย.2559
 
 
30.
  สอบราคาจัดจ้างส่งตรวจชันสูตรภายนอก จำนวน 80 รายการ
27 มิ.ย.2559
27 มิ.ย.2559
 
 
29.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.387/59 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2559)
13 มิ.ย.2559
13 มิ.ย.2559
 
 
28.
  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ จำนวน 4 ชุด
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
27.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซเนติก พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียด
  และงอหลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
26.
  ราคากลางจ้างเหมารื้ออ่างที่ชำรุดพร้อมกระเบื้องบริเวณด้านหลังหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 17
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
25.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ที่ พส.364/59)
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
24.
  ประมูลจัดซื้อระบบบริหารจัดการระบบงานการผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ระบบ
31 พ.ค.2559
31 พ.ค.2559
 
 
23.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.240/59 ลงวันที่ 19 พ.ค.2559)
23 พ.ค.2559
23 พ.ค.2559
 
 
22.
  สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ จำนวน 3 รายการ
18 พ.ค.2559
18 พ.ค.2559
 
 
21.
  สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทางการแพทย์และการพยาบาล จำนวน 58 รายการ
4 พ.ค.2559
4 พ.ค.2559
 
 
20.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ (ที่ พส.217/59 ลงวันที่ 3 พ.ค.2559)
4 พ.ค.2559
4 พ.ค.2559
 
 
19.
  สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 12 รายการ
27 เม.ย. 2559
27 เม.ย. 2559
 
 
18.
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 30 รายการ (กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง)
19 เม.ย. 2559
19 เม.ย. 2559
 
 
17.
  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ชนิดจอภาพแยกจากตัวกล้อง จำนวน 2 เครื่อง
11 เม.ย. 2559
11 เม.ย. 2559
 
 
16.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย. 2559
7 เม.ย. 2559
 
 
15.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 เม.ย. 2559
4 เม.ย. 2559
 
 
14.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
4 เม.ย. 2559
4 เม.ย. 2559
 
 
13.
  ราคากลางรายการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000 บาท ที่ พส.1655/59  ลงวันที่ 1 เม.ย.2559
  >
> ดูรายการทั้งหมด
1 เม.ย. 2559
1 เม.ย. 2559
 
 
12.
  ประมูลจัดซื้อชุดตรวจบันทึก ติดตาม และวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขณะนอนหลับ
  ด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์
31 มี.ค.2559
31 มี.ค.2559
 
 
11.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 มี.ค.2559
31 มี.ค.2559
 
 
10.
  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง)
28 มี.ค.2559
28 มี.ค.2559
 
 
9.
  ประมูลจ้างเหมาและเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม e-Phis
15 มี.ค.2559
15 มี.ค.2559
 
 
8.

  ประมูลจัดซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  หมายเหตุ : ยกเลิกการประมูลฯ ตามหนังสือภายใน ที่ พส.213/59 ลงวันที่ 29 เม.ย.2559
8 มี.ค.2559
8 มี.ค.2559
 
 
7.
  สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ
-
-
 
 
6.
  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
-
-
 
 
5.
  สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง
-
-
 
 
4.
  สอบราคาจ้างเหมาทำผ้าห่มคนไข้ ขนาด 60 นิ้ว x 80 นิ้ว จำนวน 700 ผืน ครั้งที่ 2
-
-
 
 
3.
  ประมูลจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ระบบมือหมุนปรับ 3 ระดับ จำนวน 144 เตียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-
-
 
 
2.
  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ พร้อมทำความสะอาด
  อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
-
-
 
 
1.
  สอบราคาซื้อเครื่องซีลปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (ครั้งที่ 2)
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
         
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ     สารจากผู้บริหาร     ภาพกิจกรรมประจำเดือน     สาระทางการแพทย์  
  ประวัติโรงพยาบาล     KM สำนักการแพทย์     วารสาร รพจ.     ปฏิทินกิจกรรม     VDO ทางการแพทย์  
  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ     นวัตกรรมโรงพยาบาล     หนังสือครบรอบวันสถาปนา     VDO ที่เกี่ยวข้อง        
  ผู้บริหาร กทม. - สนพ.     คลังความรู้                
  ผู้บริหารโรงพยาบาล     คณะกรรมการคุณภาพ                
  นโยบาย                    
  แผนการบริหาร                     
  ระเบียบ  คู่มือ  แนวทาง                    
  ผลงานเด่น-ความภาคภูมิใจ                    
  Download แบบฟอร์ม                    
  ติดต่อเรา