โรงพยาบาล โรงพยาบาล
 
     
   
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ..โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ 

 
 
นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ


โรงพยาบาล


 
 
     
     
 
โรงพยาบาล โรงพยาบาล  อ่านสาระน่ารู้ เรื่อง "การปฏิบัติตัวสำหรับผู้เข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์"   โรงพยาบาล  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
  โรงพยาบาล  ดู "วิสัยทัศน์ - พันธกิจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์"   โรงพยาบาล  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  โรงพยาบาล  ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   โรงพยาบาล  ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร ผ่านการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ เป็น ACMIG  โดย APAGE  
         
         
         
 
     
     
  โรงพยาบาล  
     
 
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   2 ตุลาคม 2560 :
    เปิดงาน Asian Dietitian's Day
   2 ตุลาคม 2560 :
    อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอำลาตำแหน่ง
   2 ตุลาคม 2560 :
    ร่วมส่งอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสู่เขตวัฒนา
   2 ตุลาคม 2560 :
    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่านใหม่เข้ารับตำแหน่ง
   2 ตุลาคม 2560 :
    ให้การต้อนรับรองผู้บริหารท่านใหม่อย่างเป็นทางการ
 
     
     
     
   
     
 
         
           
  ผ่านการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ
   เป็น ACMIG โดย APAGE 
         
 
     
     
     
   
 
          โรงพยาบาล  การปฏิบัติตัวสำหรับผู้เข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ