โรงพยาบาล
     
แบบสำรวจเพื่อวินิจฉัยองค์กร ตรวจสุขภาพข้าราชการ กทม.  
  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล   โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัครงาน
  • กำหนดการกิจกรรม
  • ตารางการประชุม
  • เยี่ยมบ้าน สนพ.
  • รอบรั้ว กทม.
  • ภาพกิจกรรม
  • จัดซื้อยา - เวชภัณฑ์
  • จัดซื้อจัดจ้าง - งานพัสดุ
  • Download ข้อมูล
 
  เทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ (10 มี.ค.60) ผ่าตัดไร้แผลในผู้หญิงที่แรกที่เดียวในไทย | ช่อง 9 MCOT HD
  สัมภาษณ์ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร (รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) ที่นี่...ที่เดียว
 
 
   
   
 
 
     
     
     
     
     
    ตารางการประชุม
   
       
       
       
       
       
       
นโยบาย ผอ.สนพ.
      ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์  
 
    ภาพกิจกรรม
 
 
    ประกาศรับสมัครงาน
 
    ภาพกิจกรรม
 
 
 
       
       
       
       
       
       
 

 
รายการ
รายละเอียด
วันที่รับเอกสาร
วันที่ลงประกาศ
 
 
25.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 19/2560   ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
14 มี.ค.2560
14 มี.ค.2560
 
 
24.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 11/2560   ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ.2560
20 ก.พ.2560
 
 
23.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 8/2560    ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
1 ก.พ.2560
1 ก.พ.2560
 
 
22.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 3/2560    ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
12 ม.ค.2560
12 ม.ค.2560
 
 
21.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 111/2559    ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559
29 ธ.ค.2559
29 ธ.ค.2559
 
 
20.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 109/2559    ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559
19 ธ.ค.2559
19 ธ.ค.2559
 
 
19.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 103/2559    ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
28 พ.ย.2559
28 พ.ย.2559
 
 
18.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 89/2559    ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
12 ก.ย.2559
12 ก.ย.2559
 
 
17.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 85/2559    ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
2 ก.ย.2559
2 ก.ย.2559
 
 
16.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 83/2559    ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559
26 ส.ค.2559
26 ส.ค.2559
 
 
15.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 81/2559    ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559
22 ส.ค.2559
22 ส.ค.2559
 
 
14.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 78/2559    ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
11 ส.ค.2559
11 ส.ค.2559
 
 
13.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 74/2559    ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
12.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 64/2559    ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
8 ก.ค.2559
8 ก.ค.2559
 
 
11.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 59/2559     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
1 ก.ค.2559
1 ก.ค.2559
 
 
10.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 47/2559     ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
4 พ.ค.2559
4 พ.ค.2559
 
 
9.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 40/2559     ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
31 มี.ค.2559
31 มี.ค.2559
 
 
8.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 31/2559     ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559
24 มี.ค.2559
24 มี.ค.2559
 
 
7.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กง.ภก.ซ. 29/2559     ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
14 มี.ค.2559
14 มี.ค.2559
 
 
6.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 21/2559    ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
19 ก.พ.2559
19 ก.พ.2559
 
 
5.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 20/2559    ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
18 ก.พ.2559
18 ก.พ.2559
 
 
4.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 16/2559    ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
-
-
 
 
3.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 15/2559    ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
-
-
 
 
2.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ. 11/2559    ลงวันที่ 26 มกราคา 2559
-
-
 
 
1.
  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ กง.ภก.ซ.   4/2559    ลงวันที่ 12 มกราคา 2559
-
-
 
 
รายการ
รายละเอียด
วันที่รับเอกสาร
วันที่ลงประกาศ
 
 
174.


  ราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

24 มี.ค.2560

24 มี.ค.2560

 
 
173.

  ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังห้อง Data Center พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีตกลงราคา

24 มี.ค.2560

24 มี.ค.2560

 
 
172.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
   1)  Kay-Lambert Aortic Anastomosis Clamp 1
        3/4"  Jaw, 8  1/8"

   2)  Finochietto Retractors Child size Spreads 5  1/8" Blades 1  1/2"
        Deep x 1  3/4"  wide Arm Length 5  1/4"

   3)  Cooley Mitral Valve Retractors Right, medium blade width 1  3/8"
        depth 3/4"  Overall Length 7  1/2"

   4)  Cooley Mitral Valve Retractors Right, Large blade width 1  7/8"
        depth 1  3/8", Overall Length 7  3/8"

24 มี.ค.2560


24 มี.ค.2560


 
 
171.


  ราคากลางจ้างเหมาซ๋อมอุปกรณ์ชุดประมวลสัญญาณภาพสำหรับใช้กับกล้องส่องตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
  โดยวิธีตกลงราคา

24 มี.ค.2560

24 มี.ค.2560

 
 
170.


  จัดซื้อหนังสือวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล จำนวน 32 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

13 มี.ค.2560

13 มี.ค.2560

 
 
169.


  จัดซื้อผ้าม่านกั้นเตียงและหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

13 มี.ค.2560

13 มี.ค.2560

 
 
168.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากชนิดโฮล์เมี่ยม
  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
167.


  ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
  (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
166.

  ราคากลางจ้างเหมาล้างถังเก็บน้ำประปาอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี และอาคารอนุสรณ์ 20 ปี
  พร้อมเปลี่ยนท่อเมนประปาจ่ายน้ำอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
165.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมชุดระบบวิดีทัศน์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรมชนิดความละเอียดสูง (high definition)
  จำนวน 1 ชุด โดยวิะีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
164.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนชุดท่อ Steam พร้อมอุปกรณ์ของหม้อหุงต้มด้วยไอน้ำ จำนวน 2 ชุด
  จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
163.


  ราคากลางจ้างเหมาซ๋อมชุดระบบเครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาหลายชนิดในเครื่องเดียวกัน
  และเครื่องมือตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบศูนย์รวม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
162.


  ราคากลางจ้างเหมาดูดและล้างทำความสะอาดบ่อเกรอะระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
  จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
161.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

3 มี.ค.2560

3 มี.ค.2560

 
 
160.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
159.

  ราคากลางจัดซื้อม่านม้วนผ้าม่านและฉากกั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีตกลาราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
158.

  ราคากลางจ้างเหมารื้อประตูที่ชำรุด และเปลี่ยนใหม่เป็นประตูกระจกกันไฟพร้อมอุปกรณ์
  บริเวณชั้น 12, 14 และ 16 ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา


27 ก.พ.2560


27 ก.พ.2560


 
 
157.

  ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ตัวกลางพลาสติก (Plastic Media) จำนวน 98 ลูกบาศก์เมตร

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
156.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
155.

  ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
154.

  ราคากลางจ้างสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ (MOBILE EXTRA CORPOREAL SHOCK WAVE
  LITHOTRIPSY) จำนวน 75 ครั้ง โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
153.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ ยี่ห้อ KONE จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
152.

  ราคากลางซื้อวัสดุสำหรับงานช่าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

27 ก.พ.2560

27 ก.พ.2560

 
 
151.

  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ใบ Doctor Order Sheet (OPD เด็ก) (FM-RMC-700 rev.02)

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
150.

  ราคากลางจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงกระจก ลดความร้อนและกรองแสงลอดผ่าน 80% จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
149.
  ราคากลางวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ ขนาด 12" x 22" หนา 80 ไมครอน จำนวน 50,000 ใบ
  2. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ ขนาด 19" x 29" หนา 90 ไมครอน จำนวน 25,000 ใบ
  3. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีแดง ขนาด 19" x 29" หนา 120 ไมครอน จำนวน 25,000 ใบ

20 ก.พ.256020 ก.พ.2560 
 
148.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องผลิตอากาศเพื่อการหายใจ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
147.

  ราคากลางจัดซื้อหนังสือวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล จำนวน 46 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

20 ก.พ.2560

20 ก.พ.2560

 
 
146.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.พ.2560


10 ก.พ.2560


 
 
145.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบ Full Digital
  จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8 ก.พ.2560


8 ก.พ.2560


 
 
144.  ประมูลจัดซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการผ่าตัดนิ่วมะเร็งทางเดินปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก
  ชนิดโฮล์เมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ยกเลิกการประมูลตามประกาศกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 23 ก.พ.2560 >>ดูประกาศ


8 ก.พ.25608 ก.พ.2560 
 
143.

  ประมูลจัดซื้อระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8 ก.พ.2560

8 ก.พ.2560

 
 
142.

  ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
 
8 ก.พ.2560

8 ก.พ.2560

 
 
141.


  ราคากลางจ้างเหมารื้อพื้นทางขึ้นบริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุ และจุดรับส่งผู้ป่วยชั้น 2 ที่ชำรุดออก
  พร้อมเทพื้นและปรับสภาพผิวจราจรใหม่ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โดยวิธีตกลงราคา
 

8 ก.พ.2560


8 ก.พ.2560


 
 
140.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. vaginal specula, PEDERSON, 100x16 mm. จำนวน 25 ชิ้น (ชิ้นละ 1,440 บาท)
  2. vaginal specula, GRAVE Fig.1, 75x20 mm. จำนวน 50 ชิ้น (ชิ้นละ 1,080 บาท)
  3. vaginal specula, PEDERSON Fig.2, 100x22 mm. จำนวน 50 ชิ้น (ชิ้นละ 1,440 บาท)

8 ก.พ.25608 ก.พ.2560 
 
139.

  ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องควบคุมระบบไฟฟ้าประจำชั้น ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน

2 ก.พ.2560

2 ก.พ.2560

 
 
138.
  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. PENTALED sterlizable handle ด้ามจับโคมไฟผ่าตัด รุ่น Pentaled 60N
  2. PENTALEB 63N Sterilizable handle for TVCC HANDLES ด้ามจับโคมไฟผ่าตัด
      แบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ รุ่น Pentaled 63 N

2 ก.พ.25602 ก.พ.2560 
 
137.

  ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
  1. ซองซิปใส ขนาด 12x20 ซ.ม.
  2. ซองซิปใส ขนาด 4x6 ซ.ม.
  3. ซองซิปใส ขนาด 8x12.5 ซ.ม.
  4. ซองซิปใส ขนาด 6x8 ซ.ม.

2 ก.พ.2560
2 ก.พ.2560
 
 
136.

  ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีตกลงราคา)

23 ม.ค.2560

23 ม.ค.2560

 
 
135.

  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา :
  1. ผ้าซับช่องท้อง 6"x18" ปลอดเชื้อ (5 ชิ้น) จำนวน 1,980 ซอง
  2. ผ้าซับช่องท้อง 18"x18" ปลอดเชื้อ (5 ชิ้น) จำนวน 1,000 ซอง
  3. X-RAY COTTONOID STERILE SIZE S จำนวน 400 ซอง
  4. X-RAY COTTONOID STERILE SIZE M จำนวน 800 ซอง

23 ม.ค.2560
23 ม.ค.2560
 
 
134.  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา :
  1. ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง 1,500 CC พร้อมสาย Suction, Tubing จำนวน 300 ชิ้น
  2. ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง 3,000 CC พร้อมสาย Suction, Tubing จำนวน 2,400 ชิ้น

23 ม.ค.2560


23 ม.ค.2560


 
 
133.

  สอบราคาจัดจ้างส่งตรวจชันสูตรภายนอก จำนวน 80 รายการ

19 ม.ค.2560

19 ม.ค.2560

 
 
132.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  พร้อมระบบวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ยกเลิกการประมูล >>> ดูประกาศ
16 ม.ค.2560


16 ม.ค.2560


 
 
131.


  ราคากลางจ้างเหมาซ๋อมเปลี่ยนอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสารของหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

16 ม.ค.2560


16 ม.ค.2560


 

130.
  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ซองฟิล์มเอกซเรย์ (XN) FM-RAD-003 rev.01 ขนาด 19"x15" จำนวน 20,000 ซอง
  2. ซองใส่ฟิล์มเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) FM-RAD-004 rev.02 ขนาด 19"x15" จำนวน 5,000 ซอง
  3. ใบบันทึกชื่อลงบนแผ่นฟิล์ม (Soundex) FM-RAD-009 rev.01 ขนาด 5"x3" จำนวน 70,000 แผ่น

16 ม.ค.256016 ม.ค.2560 
 
129.  ราคากลางจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 96 ถัง
  2. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดสารเหลวระเหย (BF2000) ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง

16 ม.ค.256016 ม.ค.2560 
 
128.

  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1. ใบ Doctor Order Sheet  ขนาด A4 จำนวน 200 ห่อ
  2. ใบขอวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์ ขนาด A5 จำนวน 100 ห่อ
  3. สมุดส่งเอกสาร ขนาด 8.5" x 12" จำนวน 50 เล่ม
  4. ใบ Infant ขนาด A4 จำนวน 100 เล่ม

16 ม.ค.2560
16 ม.ค.2560
 
 
127.


  ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่
  ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

12 ม.ค.2560


12 ม.ค.2560


 
 
126.

  สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

11 ม.ค.2560

11 ม.ค.2560

 
 
125.

  สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดผู้ป่วยและแพทย์ จำนวน 27 รายการ

11 ม.ค.2560

11 ม.ค.2560

 
 
124.  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเรือ (เรือพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขเครื่อง 3910-01254
  รหัสครุภัณฑ์ 2538-07073000-05014500-00002
  พร้อมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือใหม่ จำนวน 1 งาน (โดยวิธีพิเศษ)

9 ม.ค.2560


9 ม.ค.2560


 
 
123.

  ราคากลางซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตกลงราคม

9 ม.ค.2560

9 ม.ค.2560

 
 
122.


  ราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ภายในเครื่องวัดฯ แรงสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวม
  หม้อแปลงไฟฟ้าฯ เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มีกำหนดระยะเวลา
  12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

9 ม.ค.2560


9 ม.ค.2560


 
 
121.
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่  ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา
6 ม.ค.2560

6 ม.ค.2560

 
 
120.


  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอ่างล้างเครืองมือ พร้อมย้ายหม้อต้มและเครื่องกรองน้ำของห้องไตเทียม
  ชั้น 7 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

6 ม.ค.2560


6 ม.ค.2560


 
 
119.

  ราคากลางจ้างเหมารื้อผนังและประตูพร้อมเปลี่ยนใหม่ ติดฟิล์มกรองแสงและทาสีห้องตรวจคลินิกประกันสังคม
  ชั้น 4 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จพนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

29 ธ.ค.2559

29 ธ.ค.2559

 
 
118.

  ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

26 ธ.ค.2559

26 ธ.ค.2559

 
 
117.

  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 170 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

26 ธ.ค.2559

26 ธ.ค.2559

 
 
116.


  ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  ใบ Doctor Order Sheet (FM-IPD-089 rev01) จำนวน 400 ห่อ

26 ธ.ค.2559


26 ธ.ค.2559


 
 
115.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิด 3 หัวตรวจ กำลังไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์
  จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

20 ธ.ค.2559


20 ธ.ค.2559


 
 
113.


  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์
  ของเม็ดเลือด (CBC) โดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 86,000 การทดสอบ (ครั้ง)

20 ธ.ค.2559


20 ธ.ค.2559


 
 
112.

  ประมูลจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ Video Uretero - Renoscope
  พร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
13 ธ.ค.2559

13 ธ.ค.2559

 
 
111.


  ประมูลจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมการันตีปริมาตรอากาศ
  และชนิดดั้งเดิมแบบควบคุมความดัน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
110.

  สอบราคาจัดซื้อเตียงตรวจทางนรีเวช ชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง

13 ธ.ค.2559

13 ธ.ค.2559

 
 
109.

  ราคากลางจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ทั่วไปขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

14 ธ.ค.2559

14 ธ.ค.2559

 
 
108.


  ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
  โดยวิธีตกลงราคา

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
107.


  ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจบันทึกและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัว
  ของมดลูก ชนิดบันทึกกการดิ้นของทารกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
106.


  ราคากลางจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาล
  เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (มีกำหนดระบะเวลา 1 เดือน 16 วัน) นับตั้งแต่วันที่
  16 ธ.ค.2559 ถึงวันที่ 31 ม.ค.2560) โดยวิธีพิเศษ

13 ธ.ค.2559


13 ธ.ค.2559


 
 
105.


  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจและรักษาทางโสต ศอ นาสิก พร้อมกล้องและอุปกรณ์วิดีทัศน์
  คุณภาพสูง


6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
104.


  สอบราคาซื้อลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
  (กำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า) จำนวน 2 เครื่อง


6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
103.
  สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือครบรอบวันสถาปนา 45 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
102.
  สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ (แผ่นอะคริลิก) จำนวน 5 รายการ
6 ธ.ค.2559
6 ธ.ค.2559
 
 
101.


  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และช่วยหายใจ
  แบบ Nasal CPAP DuoPAP/BIPAP


30 พ.ย.2559
30 พ.ย.2559
 
 
100.
  สอบราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง
30 พ.ย.2559
30 พ.ย.2559
 
 
99.
  ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถังบำบัด พร้อมถังแยก และท่อระบายน้ำทิ้ง บริเวณโรงพักขยะ
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
98.
  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  ชนิดวัดปริมาตร 4 มิติ แบบพิเศษฯ (แบบรวมอะไหล่พร้อมหัวตรวจ) จำนวน 1 เครื่อง
  กำหนดระยะเวลา 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
97.
  ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
96.  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator Set)
  แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการจำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
  กำหนดระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
95.
  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง
  กำหนดระยะเวลา 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
29 พ.ย.2559
29 พ.ย.2559
 
 
94.
  สอบราคาซื้อ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
93.
  สอบราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
  มีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าก๊าซดมยาสลบปละปริมาณยาสลบ
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
92.
  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 34 รายการ (โดยวิธีตกลงราคา)
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
91.
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมชุดกล้องส่องตรวจในกระเพาะอาหารชนิดใหญ่พิเศษ
  พร้อมชุดถ่ายทอดภาพรองรับความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา
21 พ.ย.2559
21 พ.ย.2559
 
 
90.
  จ้างเหมารื้อตู้เก็บของใต้อ่างล้างมือที่ชำรุด พร้อมเปลี่ยนตู้ใหม่ของห้องตรวจเวชปฏิบัติ ชั้น 1
  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
11 พ.ย.2559
11 พ.ย.2559
 
 
89.
  จ้างเหมารื้อประตูผนัง โคมไฟพร้อมทาสีบริเวณโถงริมน้ำ ชั้น 24
  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
11 พ.ย.2559
11 พ.ย.2559
 
 
88.
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพสำหรับตรวจรักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น
  พร้อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และชุดวิดีทัศน์  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
11 พ.ย.2559
11 พ.ย.2559
 
 
87.  ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  หมายเหตุ : ขอยกเลิกการประมูลดังกล่าวตามประกาศกรุงเทพมหานคร
  ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
>> ดูประกาศ


10 พ.ย.2559


10 พ.ย.2559


 
 
86.
  ประมูลจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 อาคาร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย.2559
10 พ.ย.2559
 
 
85.


  - ราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ชนิด 6 ตอน จำนวน 4 เตียง (โดยวิธีตกลงราคา)

  - ราคากลางจ้างเปลี่ยนประตูลิฟต์ชานพักของลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ยี่ห้อ KONE (Mini)
    (No.8 และ No.9) เป็นประตูลิฟต์ชานพักชนิดกันไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ

  - ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
    1) ซองซิบใส ขนาด 12 x 20 ซ.ม.  หนา 100 ไมครอน   จำนวน 100,000 ซอง
    2) ซองซิบใส ขนาด 4 x 6 ซ.ม.      หนา 100 ไมครอน  จำนวน  70,000 ซอง
    3) ซองซิบใส ขนาด 8 x 12.5 ซ.ม.  หนา 100 ไมครอน  จำนวน 150,000 ซอง
    4) ซองซิบใส ขนาด 16 x 22 ซ.ม.   หนา 100 ไมครอน  จำนวน  20,000 ซอง

  - ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
    1) ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีดำ  ขนาด 12" x 22" หนา 80 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ้ค)
        จำนวน 50,000 ใบ

    2) ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีแดง  ขนาด 10" x 15" หนา 90 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ้ค)
        จำนวน 50,000 ใบ

    3) ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะสีเทา  ขนาด 12" x 22" หนา 90 ไมครอน (บรรจุ 50 ใบ/แพ้ค)
        จำนวน 50,000 ใบ


31 ต.ค.255931 ต.ค.2559 
 
84.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  หมายเหตุ : ยกเลิกประมูลตามประกาศกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่ 22 ธ.ค.59 >>ดูประกาศ
28 ต.ค.2559
28 ต.ค.2559
 
 
83.
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
  1) น้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้ว จำนวนประมาณ 1,500 ลิตร
  2) ฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองจนถึงปี 2551 จำนวนประมาณ 1,800 กิโลกรัม
28 ต.ค.2559
28 ต.ค.2559
 
 
82.
  ราคากลางจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิด Dryview Laser Imaging Film (DVB) จำนวน 1 รายการ
  ราคากลางจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิก Dryview Laser Imaging Film (DVM) จำนวน 1 รายการ
21 ต.ค.2559
21 ต.ค.2559
 
 
81.
  ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  1) ภาชนะสำหรับรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 CC. พร้อมสาย suction tubing
      จำนวน 800 ชิ้น
  2) ภาชนะสำหรับรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 CC. พร้อมสาย suction tubing
      จำนวน 1,200 ชิ้น

  น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ประสิทธิภาพสูงฯ ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน

  ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
20 ก.ย.2559
20 ก.ย.2559
 
 
80.


  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
  ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV RNA (Viral Load) จำนวน 1,920 การทดสอบ (ครั้ง)

11 ต.ค.2559
11 ต.ค.2559
 
 
79.  ราคากลาง หนังสือ ที่ พส.677/59 :
  - ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
  - เครื่องปั่นหาความเข้มข้นของโลหิต จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
  - จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  - จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิตอลทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 5 เครื่อง
    โดยวิธีตกลงราคา

11 ต.ค.2559
11 ต.ค.2559
 
 
78.
  จ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
77.


  ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องล้างกล้องส่งตรวจภายในชนิดปรับงอได้
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ยี่ห้อ Steelco จำนวน 1 เครื่อง
  (แบบเหมารวมอะไหล่ที่เสีย ไม่รวมอุปกรณ์สิ้นเปลือง) มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
76.

  ราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ ยุง มอด และหนู
  ตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลฯ กำหนดเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
75.
  ราคากลาง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน พร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB
  จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
74.
  ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
73.
  ราคากลาง ซื้อกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ ระบบดิจิตอลชนิด SDLR พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
  โดยวิธีตกลงราคา
ดาวน์โหลดไฟล
3 ต.ค.2559
3 ต.ค.2559
 
 
72.
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์คลินิกแพทย์ทางเลือก ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี จำนวน 1 งาน
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.ย.2559
29 ก.ย.2559
 
 
71.


  ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์และบันไดเลื่อน (แบบไม่รวมอะไหล่)
  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
  (โดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน
  โดยวิธีตกลงราคา
26 ก.ย.2559
26 ก.ย.2559
 
 
70.


  ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมรื้อผนังพร้อมประตูและตู้ใต้ซิงค์ที่ชำรุด พร้อมเปลี่ยนใหม่
  ของห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1 งาน
  โดยวิธีตกลงราคา
26 ก.ย.2559
26 ก.ย.2559
 
 
69.
  ราคากลาง ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
26 ก.ย.2559
26 ก.ย.2559
 
 
68.
  สอบราคาซื้อลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
20 ก.ย.2559
20 ก.ย.2559
 
 
67.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ที่ พส.624/59)
20 ก.ย.2559
20 ก.ย.2559
 
 
66.
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
15 ก.ย.2559
15 ก.ย.2559
 
 
65.
  สอบราคาซื้อเครื่องดูดควันในขณะจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 เครื่อง
15 ก.ย.2559
15 ก.ย.2559
 
 
64.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.613/59)
12 ก.ย.2559
12 ก.ย.2559
 
 
63.
  สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยา แบบกระดาษต่อเนื่อง สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
  จำนวน 5,000,000 ดวง
6 ก.ย.2559
6 ก.ย.2559
 
 
62.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.598/59)
2 ก.ย.2559
2 ก.ย.2559
 
 
61.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (ที่ พส.588/59)
26 ส.ค.2559
26 ส.ค.2559
 
 
62.
  ประมูลจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
19 ส.ค.2559
19 ส.ค.2559
 
 
61.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (ที่ พส.549/59)
19 ส.ค.2559
19 ส.ค.2559
 
 
60.
  สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่อง จำนวน 6 รายการ
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
59.
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 529 รายการ
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
58.

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ
  -  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน ฮก - 235
  -  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน ฮก - 236
  -  รถพยาบาล ทะเบียน ภจ - 7261
  -  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  ทะเบียน อร - 2857
  *** ยกเลิกการประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน >>ดูเอกสารยกเลิก
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
57.
  ประมูลซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 350,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
56.
  ประมูลซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
55.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องผลิตอากาศเพื่อการหายใจ
  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ จำนวน 1 งาน
18 ส.ค.2559
18 ส.ค.2559
 
 
54.
  สอบราคาจ้างเหมาทำถุงบรรจุอาหารางสายให้อาหารและอาหารเหลว จำนวน 150,000 ใบ
15 ส.ค.2559
15 ส.ค.2559
 
 
53.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ที่ พส.543/59)
  -  จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพดิจิตอล
     และพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 ชุด
     (แบบไม่รวมอะไหล่)
     (มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
     โดยวิธีพิเศษ

  -  เครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน ปั่นได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคม
  -  จ้างเหมาซ่อมชุดระบบวิดีทัศน์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรมชนิดความละเอียดสูง
     (high definition) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา
  -  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ระบบ กำหนดระยะเวลา
     12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ
  -  จ้างเหมารื้อเคาน์เตอร์พร้อมผนังหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจซีซียู ชั้น 17 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
     จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
15 ส.ค.2559


15 ส.ค.2559


 
 
52.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  จำนวน 1,693 เครื่อง
10 ส.ค.2559
10 ส.ค.2559
 
 
51.
  สอบราคาจัดซื้อลู่เดินและวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
8 ส.ค.2559
8 ส.ค.2559
 
 
50.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.526/59)
8 ส.ค.2559
8 ส.ค.2559
 
 
49.
  สอบราคาจ้างเหมาทำถุงหูหิ้วแบบมีตราและถุงพลาสติกใส่ขยะ ชนิดย่อยสลาย จำนวน 5 รายการ
5 ส.ค.2559
5 ส.ค.2559
 
 
48.
  สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
47.
  สอบราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 38,000 ห่อ
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
46.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Glove Sterile) จำนวน 3 รายการ
2 ส.ค.2559
2 ส.ค.2559
 
 
45.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไอน้ำ (BOILER) (แบบไม่รวมอะไหล่)
  จำนวน 2 เครื่อง
1 ส.ค.2559
1 ส.ค.2559
 
 
44.
  สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
  และอาคาร 1 (อาคารฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย) รวม 2 บ่อ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน
1 ส.ค.2559
1 ส.ค.2559
 
 
43.
  สอบราคาซื้อกระดาษขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
1 ส.ค.2559
1 ส.ค.2559
 
 
42.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ชนิดปราศจากเชื้อ Sterile Surgical Gloves จำนวน 5 รายการ
29 ก.ค.2559
29 ก.ค.2559
 
 
41.
  สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 52 รายการ
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
40.
  สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องซักผ้าและสลัดผ้า เครื่องอบผ้า
  เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 18 เครื่อง
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
39.
  สอบราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Gloves) จำนวน 3 รายการ
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
38.
  สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ
28 ก.ค.2559
28 ก.ค.2559
 
 
37.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ที่ พส.469/59)
25 ก.ค.2559
25 ก.ค.2559
 
 
36.
  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ
  จำนวน 37 ชุด
15 ก.ค.2559
15 ก.ค.2559
 
 
35.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ที่ พส.458/59)
15 ก.ค.2559
15 ก.ค.2559
 
 
34.
  สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง
8 ก.ค.2559
8 ก.ค.2559
 
 
33.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ที่ พส.440/59)
7 ก.ค.2559
7 ก.ค.2559
 
 
32.
  ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 มิ.ย.2559
28 มิ.ย.2559
 
 
31.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ที่ พส.414/59 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559)
28 มิ.ย.2559
28 มิ.ย.2559
 
 
30.
  สอบราคาจัดจ้างส่งตรวจชันสูตรภายนอก จำนวน 80 รายการ
27 มิ.ย.2559
27 มิ.ย.2559
 
 
29.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.387/59 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2559)
13 มิ.ย.2559
13 มิ.ย.2559
 
 
28.
  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ จำนวน 4 ชุด
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
27.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซเนติก พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียด
  และงอหลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
26.
  ราคากลางจ้างเหมารื้ออ่างที่ชำรุดพร้อมกระเบื้องบริเวณด้านหลังหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 17
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
25.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ที่ พส.364/59)
1 มิ.ย.2559
1 มิ.ย.2559
 
 
24.
  ประมูลจัดซื้อระบบบริหารจัดการระบบงานการผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ระบบ
31 พ.ค.2559
31 พ.ค.2559
 
 
23.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ที่ พส.240/59 ลงวันที่ 19 พ.ค.2559)
23 พ.ค.2559
23 พ.ค.2559
 
 
22.
  สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ จำนวน 3 รายการ
18 พ.ค.2559
18 พ.ค.2559
 
 
21.
  สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทางการแพทย์และการพยาบาล จำนวน 58 รายการ
4 พ.ค.2559
4 พ.ค.2559
 
 
20.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ (ที่ พส.217/59 ลงวันที่ 3 พ.ค.2559)
4 พ.ค.2559
4 พ.ค.2559
 
 
19.
  สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 12 รายการ
27 เม.ย. 2559
27 เม.ย. 2559
 
 
18.
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 30 รายการ (กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง)
19 เม.ย. 2559
19 เม.ย. 2559
 
 
17.
  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ชนิดจอภาพแยกจากตัวกล้อง จำนวน 2 เครื่อง
11 เม.ย. 2559
11 เม.ย. 2559
 
 
16.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย. 2559
7 เม.ย. 2559
 
 
15.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 เม.ย. 2559
4 เม.ย. 2559
 
 
14.
  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
4 เม.ย. 2559
4 เม.ย. 2559
 
 
13.
  ราคากลางรายการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000 บาท ที่ พส.1655/59  ลงวันที่ 1 เม.ย.2559
  >
> ดูรายการทั้งหมด
1 เม.ย. 2559
1 เม.ย. 2559
 
 
12.
  ประมูลจัดซื้อชุดตรวจบันทึก ติดตาม และวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขณะนอนหลับ
  ด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์
31 มี.ค.2559
31 มี.ค.2559
 
 
11.
  ประมูลจัดซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 มี.ค.2559
31 มี.ค.2559
 
 
10.
  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง)
28 มี.ค.2559
28 มี.ค.2559
 
 
9.
  ประมูลจ้างเหมาและเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม e-Phis
15 มี.ค.2559
15 มี.ค.2559
 
 
8.

  ประมูลจัดซื้อเครื่องจัดลำดับคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  หมายเหตุ : ยกเลิกการประมูลฯ ตามหนังสือภายใน ที่ พส.213/59 ลงวันที่ 29 เม.ย.2559
8 มี.ค.2559
8 มี.ค.2559
 
 
7.
  สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ
-
-
 
 
6.
  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
-
-
 
 
5.
  สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง
-
-
 
 
4.
  สอบราคาจ้างเหมาทำผ้าห่มคนไข้ ขนาด 60 นิ้ว x 80 นิ้ว จำนวน 700 ผืน ครั้งที่ 2
-
-
 
 
3.
  ประมูลจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ระบบมือหมุนปรับ 3 ระดับ จำนวน 144 เตียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-
-
 
 
2.
  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ พร้อมทำความสะอาด
  อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
-
-
 
 
1.
  สอบราคาซื้อเครื่องซีลปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (ครั้งที่ 2)
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ     สารจากผู้บริหาร     ภาพกิจกรรมประจำเดือน     สาระทางการแพทย์  
  ประวัติโรงพยาบาล     KM สำนักการแพทย์     วารสาร รพจ.     ปฏิทินกิจกรรม     VDO ทางการแพทย์   CKPHospital
  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ     นวัตกรรมโรงพยาบาล     หนังสือครบรอบวันสถาปนา     VDO ที่เกี่ยวข้อง       ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
  ผู้บริหาร กทม. - สนพ.     คลังความรู้               INTRANET
  ผู้บริหารโรงพยาบาล     คณะกรรมการคุณภาพ                
  นโยบาย                    
  แผนการบริหาร                     
  ระเบียบ  คู่มือ  แนวทาง                    
  ผลงานเด่น-ความภาคภูมิใจ                    
  Download แบบฟอร์ม                    
  ติดต่อเรา