คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายGERIATRIC CLINIC
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
 
 
 
 
   
       จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
   
       ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี  
   
       0-2289-7360  
 
     
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000