การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  | ALTERNATIVE MEDICINE CENTER
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
             
 
 
 
   
 
 
 
  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ALTERNATIVE MEDICINE)   เพื่อให้บริการดูแลรักษา  ส่งเสริมป้องกัน  และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย  โดยการบูรณาการศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเข้าด้วยกัน  เพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกในการดูแลและป้องกันสุขภาพ สามารถพึ่งตนเองและมีสุขภาพได้อย่างยั่งยืน  
 
 
  การแพทย์ทางเลือกที่เปิดให้บริการ  
  คลินิกแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม)
การฝังเข็ม คือ การปักเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มที่อยู่บนเส้นลมปราณตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อปรับระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุล สามารถรักษาอาการต่างๆ ได้ ดังนี้
       
 
       
 


  กลุ่มอาการปวด
เช่น ออฟฟิศซินโดรม ไหล่ติด ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดเข่า ปวดหลังร้าวลงขา
   
  กลุ่มอาการทั่วไป
เช่น ไข้หวัด เวียนศีรษะ ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน ท้องอืด ท้องผูก นอนไม่หลับ ตะคริว
   
  กลุ่มฟื้นฟูสุขภาพ
เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อ่อนเพลียเรื้อรัง ปรับสมดุลภายในร่างกาย
   
  กลุ่มอาการสตรี
เช่น ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ วัยทอง คุณแม่ที่มีน้ำนมน้อย หรือคัดตึงเต้านม เป็นต้น
   
  กลุ่มความงาม
เช่น สิว ฝ้า กระชับสัดส่วน ลดความอ้วน เป็นต้น
       
   
   
  คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 ด้าน  ได้แก่
   
 
 
 


   
  ด้านเวชกรรมไทย
คือการตรวจวินิจฉัยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
   
  ด้านเภสัชกรรมไทย
คือการรักษาโดยใช้สมุนไพรไทย รวมถึงการให้คำแนะนำในการรับประทานยาสมุนไพร
   
  ด้านหัตถเวช
ใช้ในการนวดไทยแบบราชสำนัก ประคบสมุนไพร  สักยา  และอบไอน้ำสมุนไพร  การกดจุดจัดแนวกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง
เพื่อปรับการไหลเวียนของเลือด
   
  ด้านการผดุงครรภ์ไทย
ให้การดูแลมารดาหลังคลอด โดยใช้หัตถการและยาสมุนไพรไทย
     
     
     
       
  คลินิกโฮมิโอพาธีย์
   
 
 
 

การแพทย์โฮมิโอพาธีย์ เป็นศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านของประเทศเยอรมัน เป้าหมายในการรักษา คือ การทำให้กาย ใจ และจิตวิญญาณของผู้ป่วยดีขึ้น โดยการให้ยาที่สกัดมาจากธรรมชาติ จนเหลือแต่พลังงานบริสุทธิ์ สามารถใช้รักษาได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และสามารถรักษาได้หลายกลุ่มโรค เช่น โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม โรคภูมิแพ้ กลุ่มอาการปวดต่างๆ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเครียด นอนไม่หลับ เป็นต้น  โดยเฉพาะโรคที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และสามารถใช้ส่งเสริมสุขภาพก่อนที่จะป่วยได้ด้วย ไม่เหมาะกับดรคที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉิน

       
       
  คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
       
 
   
 

ให้คำแนะนำ และตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ในการป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล อาศัยการตรวจผลเลือดดูระดับของวิตามิน / แร่ธาตุ ปริมาณฮอร์โมน เพื่อหาความไม่สมดุล และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งมีความจำเพาะในแต่ละบุคคล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำการปรับวิถีการใช้ชีวิต ร่วมกับการใช้วิตามินและโภชนาบำบัดที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงสร้างร่างกายด้วยวิธีการ Osteopath เพื่อปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายให้เลือดและพลังงานไหลเวียนได้ดี เป็นการดูแลแบบองค์รวมอีกทางหนึ่ง เพื่อให้มีอายุยืนยาวแบบสุขภาพดี