ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562 
.....................    ผลสำรวจความพึงพอใจต่อบริการผู้ป่วยนอก
.....................    ผลสำรวจความพึงพอใจต่อบริการผู้ป่วยนอก
ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561 >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
 
 
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000