ผลการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล ประจำปี 2563 >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล ประจำปี 2562 >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล ประจำปี 2561 >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000