ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา กรณีไม่มีใบนัดแพทย์
 
  ยื่นบัตรโรงพยาบาล / บัตรประจำตัวประชาชน ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 2 //กรณีเป็นผู้ป่วยใหม่ให้ยื่นบัตรประชาชน
  นำใบนำทางส่งตรวจที่รับจากเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ไปใส่ไว้ในตะกร้ารับใบนัด/ใบนำทาง หน้าห้องตรวจ
  ชั่งน้ำหนัก  วัดความดันโลหิต  แล้วนั่งรอเรียกหน้าห้องตรวจ
 
 
  ดูที่ตั้งห้องตรวจผู้ป่วยนอก|||
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000