ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา กรณีมีใบนัดแพทย์
 
  ยื่นบัตรโรงพยาบาล / บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบนัดแพทย์ ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 2
  นำใบนัดแพทย์ที่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนประทับตรา "ส่งตรวจแล้ว" ไปใส่ไว้ในตะกร้ารับใบนัด หน้าห้องตรวจที่ระบุในใบนัดนั้น
  นำใบส่งเจาะเลือดหรือตรวจปัสสาวะ (ถ้ามี) ยื่นที่ห้องเจาะเลือด เพื่อรับบัตรคิวเจาะเลือด รอเจาะเลือดหรือตรวจปัสสาวะแล้วแต่กรณี
  นำใบส่งเอกซเรย์ (ถ้ามี) ยื่นที่ห้องเอกซเรย์ เพื่อรับบัตรคิวและรอทำการเอกซเรย์ก่อนเข้าพบแพทย์ที่ห้องตรวจ
  ชั่งน้ำหนัก  วัดความดันโลหิต  แล้วนั่งรอเรียกหน้าห้องตรวจ
 
 
  ดูที่ตั้งห้องตรวจผู้ป่วยนอก|||
   
 
 
 
 
 
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000