ผลการปฏิบัติราชการประจำปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
   
    ผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ  พ.ศ. 2566
    ผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ  พ.ศ. 2565
    ผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ  พ.ศ. 2564
    ผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ  พ.ศ. 2563
    ผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ  พ.ศ. 2562
    ผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ  พ.ศ. 2561
 
   
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000