การบริหารทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
   
สถิติ TN 1 โครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรุงเทพมหานคร >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
สถิติ TN 2 การอบรมระยะยาวเกินกว่า 90 วัน และมีค่าลงทะเบียน >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
สถิติ TN 2 การอบรมระยะเวลาไม่เกินกว่า 90 วัน และมีค่าลงทะเบียน >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
สถิติ TN 3 การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ >>> อ่าน/ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000