ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ "ค่านิยม HEALTH และ 3P Safety"
         
         
      รางวัลชนะเลิศ ผลงาน Maternal Care Team (ทีมสูติกรรมหลังคลอด)  
       
         
         
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลงาน กว่าจะเกิด (ทีมหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม)  
       
         
         
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลงาน ค่านิยมและเข็มมุ่งของโรงพยาบาล (ทีมแพทย์แผนไทย)  
       
       
       
      รางวัลชมเชย ผลงาน ค่านิยม HEALTH และ เข็มมุ่ง 3P Safety (ทีมศูนย์ประกันสุขภาพ)  
       
       
       
      รางวัลชมเชย ผลงาน คุณป้าหัวร้อน ผ่อนคลายด้วย 3P Safety & HEALTH (ทีมพัฒนาคุณภาพ)  
       
       
       
      รางวัลชมเชย ผลงาน Health & 3P Safety (ทีมแพทย์แผนจีน)