ชื่อเว็บไซต์ สีนวล (seenual)

มาจากชื่อบ้านเกิดเมืองนอน บ้านนาสีนวล ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม