แผนการบริหารโรงพยาบาล
 

โรงพยาบาล

 

 

   
     แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2562
            >>ดาวน์โหลดไฟล
 
 
     สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
            >>ดาวน์โหลดไฟล
 
 
     แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2561
            >>ดาวน์โหลดไฟล
 
   
     สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
            >>ดาวน์โหลดไฟล
 
       
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
    All User             
                                                                   © 2018 Charoenkrung Pracharak Hospital, Medical Service Department. Bangkok Metropolitan Administration, All Rights Reserved