สถิติการใช้บริการ :  
      รายการ  
 
    โรงพยาบาล สรุปรายงานและสถิติการใช้บริการ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล สรุปรายงานและสถิติการใช้บริการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  >>> อ่าน / ดาวน์โหลด