ร่วมงานกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :
 
 
    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
 
    โรงพยาบาล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
           ตำแหน่งที่รับสมัคร
           1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
           2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
           3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (วุฒิ ปวช.) สังกัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
           4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
           5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
           6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

            >>>>>>>> อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
All User