ช่องทางติดต่อโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
 

โรงพยาบาล

 หมายเลขโทรศัพท์ :  
     0-2289-7000  
     0-2289-7001  
     0-2289-7002  
     0-2289-7003  
     0-2289-7004  

     
 
 
 
โรงพยาบาล
email :  
     www.ccharoenkrung@hotmail.com  
   
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาล

facebook :
     www.facebook.com/PR.CKPHOSP  
     www.facebook.com/vejnitat.ckphosp    
 
 
 
     
 
ศูนย์ BFC
สอบถามข้อมูลการใช้บริการและนัดหมายพบแพทย์กับศูนย์ BFC
     0-2289-7986
     
 
 
 
 
โรงพยาบาล
แผนที่ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
     
 
     
 
โรงพยาบาล
รถประจำทางสายที่ผ่าน :
     สาย 1 (ผ่านหน้าโรงพยาบาลฯ)
     สาย 15, 17, 35, 75, 89, 205, 504, 547
          (ผ่านสี่แยกถนนตก เดินเข้ามาประมาณ 100 เมตร จึงถึงโรงพยาบาลฯ)
 
โรงพยาบาล มีระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทางสาย 1 รถแท็กซี่ วินรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บริเวณหน้าโรงพยาบาล รถตุ๊กตุ๊ก, ท่าเรือวัดราชสิงขร, รถไฟฟ้า BTS ณ สถานีสะพานตากสินและสถานีตลาดพลู
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
All User