ตารางออกตรวจงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
G
  คลินิกรุ่งอรุณ
   จันทร์ - ศุกร์
   06.00 - 08.00 น.
 
 
G
  ห้องทำแผลฉีดยา
   ทุกวัน
   06.00 - 13.00 น.
 
 
G
  คลินิกเบิกจ่ายตรง :
 
 
     - คลินิกเบิกจ่ายตรง กทม.
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00 - 11.30 น. / 13.00 - 15.30 น.
 
         - คลินิกผู้พิการและพระภิกษุ
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00 - 11.30 น. / 13.00 - 15.30 น.
 
 
  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
 
 
  คลินิกศัลยกรรมกระดูกทั่วไป :
 
 
G
     - ศัลยกรรมศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (คลินิกเฉพาะโรค)
   จันทร์ - ศุกร์
   06.00-08.00 น. / 13.00-15.30 น.
 
 
G
     - คลินิก Foot and Ankle
   ศุกร์
   13.00 - 15.00 น.
 
 
G
     - คลินิกโรคกระดูกพรุน
   พฤหัสบดี
   13.00 - 15.00 น.
 
 
G
  ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
   เปิดบริการ 24 ชม. ทุกวัน
 
 
  คลินิกนอกเวลาราชการ
 
 
G
     - คลินิกรุ่งอรุณ
   จันทร์ - ศุกร์
   06.00-08.00 น.
 
 
G
     - ห้องทำแผลฉีดยา
   ทุกวัน
   06.00-13.00 น.
 
 
G
     - คลินิกตรวจโรคทั่วไป ER
   จันทร์ - ศุกร์
   16.00-20.00 น.
 
 
2 - 4
     - คลินิกตรวจโรคนอกเวลา
   จันทร์ - ศุกร์
   16.00-20.00 น.
 
 
5
     - ตรวจการได้ยินในเด็กแรกเกิด
   เสาร์ - อาทิตย์
   08.00-12.00 น.
 
 
13
     - ศูนย์นมแม่ (นอกเวลาราชการ)
   อาทิตย์
   08.00-16.00 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
2
  ศูนย์รับผู้ป่วยใน
   จันทร์ - ศุกร์
   07.30-15.30 น.
 
 
  ห้องตรวจอายุรกรรม
     
 
  คลินิกอายุรกรรมทั่วไป :
     
 
2
     - อายุรกรรม คลินิกเฉพาะโรค (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกโรคเลือด
   จันทร์์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกมะเร็ง
   จันทร์์, อังคาร
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกสุขภาพพิเศษอายุรกรรม
   พุธ (บ่าย)
   13.00-14.00 น.
 
 
2
     - คลินิกไตวายเรื้อรัง
   จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกต่อมไร้ท่อ
   อังคาร
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกโรคผิวหนัง
   อังคาร, พฤหัสบดี
   13.00-14.00 น.
 
 
2
     - คลินิกเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด
   จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกเบาหวาน ความดัน และไขมัน
   พุธ
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกทางเดินอาหารและตับ
   พุธ (บ่าย)
   13.00-14.00 น.
 
 
2
     - คลินิกวัณโรคและปอด
   พฤหัสบดี (บ่าย)
   13.00-14.00 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
  ห้องตรวจศัลยกรรม
     
 
2
     - ศัลยกรรมทั่วไป
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   จันทร์,อังคาร,พุธ.พฤหัสบดี
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - ศัลยกรรมตกแต่ง
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - ศัลยกรรมประสาท
   จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   อังคาร (บ่าย)
   13.00-15.00 น.
 
 
2
     - ศัลยกรรมเต้านม
   พุธ
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - ศัลยกรรมกุมาร
   อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   อังคาร
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกทางเดินอาหารส่วนต้น
   จันทร์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกเส้นเลือดขอด
   จันทร์,อังคาร
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกศัลยกรรมเส้นเลือดฟอกไตและแผลเบาหวาน (เฉพาะนัดจากห้องตรวจศัลยกรรมเท่านั้น)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
2
     - คลินิกศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (เฉพาะผู้ป่วยนัด) (บ่าย)
   อังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน
   13.00-14.00 น.
 
           
 
2
  ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
   จันทร์ - ศุกร์
   07.30-15.30 น.
 
 
2
  ห้องผ่าตัดเล็ก
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
     
 
2
     - กุมารเวชกรรม
   จันทร์ - พฤหัสบดี
   16.00-19.30 น.
 
 
2
     - อายุรกรรม
   อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี
   16.00-19.30 น.
 
 
2
     - ศัลยกรรมปัสสาวะ
   พุธ
   16.00-19.30 น.
 
           
 
  ห้องตรวจนรีเวชกรรม
     
 
  คลินิกนรีเวชกรรม
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
   
  นรีเวชกรรม คลินิกเฉพาะโรคสูติ-นรีเวชกรรม (เฉพาะผู้ป่วยนัด) :
     
 
3
     - รักษาปากมดลูกด้วยกล้อง
   จันทร์
   13.00-15.00 น.
 
 
3
     - ตรวจหลังคลอด
   อังคาร
   13.00-15.00 น.
 
 
3
     - คลินิกมะเร็งนรีเวช
   พุธ
   13.00-15.00 น.
 
 
3
     - คลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะ
   พุธ
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - คลินิกวัยทอง
   พฤหัสบดีที่ 2,4
   13.00-15.00 น.
 
           
   
  วางแผนครอบครัว :
     
 
3
     - วางแผนครอบครัว คลินิกเฉพาะวางแผนครอบครัว (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - วางแผนครอบครัว (หลังคลอด 1 เดือน)
   อังคาร
   13.00-15.00 น.
 
 
3
     - คลินิกปรึกษาการมีบุตร
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - คลินิกปรึกษาก่อนแต่งงาน/ก่อนตั้งครรภ์
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
   
  ห้องฝากครรภ์ :
     
 
3
     - ฝากครรภ์
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   อังคาร
   13.00-14.00 น.
 
 
3
     - คลินิกมารดาวัยรุ่น
   จันทร
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - คัดกรองธาลัสซีเมีย
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
3
     - คัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - โรงเรียนพ่อแม่ (ห้องคลอด)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - คัดกรอง HIV สามีหญิงตั้งครรภ์
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
3
     - คลินิกสุขภาพพิเศษสำหรับหญิงตั้งครรภ์ (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   พุธ
   13.00-14.00 น.
 
 
3
     - โรงเรียนพ่อ - แม่ (สูติ)
   อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี
   13.00-14.00 น.
 
 
3
     - โรงเรียนพ่อ - แม่ (มารดาวัยรุ่น)
   จันทร์
   08.00-11.00 น.
 
 
3
     - โรงเรียนพ่อ - แม่ (กลุ่มเสี่ยงก่อนคลอดก่อนกำหนด)
   อังคาร
   08.00-11.00 น.
 
 
3
     - คลินิกนวดและบริหารร่างกายหญิงตั้งครรภ์
   ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
           
   
  ห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์):
     
 
3
     - ตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติ-นรีเวชกรรม และตรวจสภาวะทารกในครรภ์ (NST) (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - ตรวจเลือดคัดกรอง (ดาวน์ซินโดรม)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - อัลตราซาวด์ ระดับ 2
   อังคาร
   13.00-15.30 น.
 
 
3
     - ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - ตรวจน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์
   พุธ
   13.00-15.30 น.
 
 
3
     - ฟังผลการตรวจน้ำคร่ำ/ผลเลือดคัดกรองทารกในครรภ์ (ดาวน์ซินโดรม)
   ศุกร์
   13.00-15.30 น.
 
           
 
3
  ห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์):
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
  ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
     
 
3
     - คลินิกกุมารเวชกรรม
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - คลินิกโรคซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
   ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - คลินิกระบบหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก
   จันทร์,พฤหัสบดี
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิก Newborn A screening
   พุธ
   10.00-12.00 น.
 
 
3
     - คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
   อังคาร - พฤหัสบดี
   10.00-11.30 น.
 
     
   จันทร์ที่ 2, 4
   13.00-14.30 น.
 
     
   พฤหัสบดีที่ 1, 3
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกสุขภาพพิเศษในเด็ก (เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ)
   จันทร์ (ยกเว้นวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1)
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกเบาหวานในเด็ก
   จันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกติดตามเด็กมีปัญหาแรกเกิด
   จันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกระบบทางเดินอาหารในเด็ก
   พฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกโภชนาการ (กุมาร)
   จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกต่อมไร้ท่อในเด็ก
   จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกเด็กแรกเกิด
   อังคาร
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกสุขภาพเด็กดี (อายุ 2,4 เดือน)
   อังคาร
   08.00-11.00 น.
 
 
3
     - คลินิกสุขภาพเด็กดี (อายุ 6 เดือน - 1 ปี 6 เดือน)
   พุธ
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกโลหิตวิทยาในเด็ก
   พุธที่ 1 และ 3 ของเดือน
   10.00-12.00 น.
 
 
3
     - คลินิกสุขภาพเด็กดี (อายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน)
   พฤหัสบดี
   08.00-11.00 น.
 
 
3
     - คลินิกสุขภาพพิเศษในเด็ก (เด็กติดเชื้อ)
   พฤหัสบดี
   13.00-15.00 น.
 
 
3
     - คลินิกระบบประสาทในเด็ก
   พฤหัสบดี
   13.00-14.30 น.
 
 
3
     - คลินิกวัณโรคเด็ก
   พฤหัสบดี
   13.00-14.30 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ (Autistic Child Center)
     
 
  คลินิกเฉพาะผู้ป่วยนัด :
     
 
3
     - พัฒนาการและการเจริญเติบโต
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
3
     - กระตุ้นพัฒนาการ
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
3
     - กิจกรรมบำบัดเด็ก
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
3
     - อรรถบำบัดเด็ก
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
3
     - ตรวจการได้ยินในเด็ก
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
3
     - ทดสอบจิตวิทยาในเด็ก
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
           
 
  ห้องตรวจหู คอ จมูก
     
 
4
     - คลินิกหู คอ จมูก
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
  คลินิกเฉพาะผู้ป่วยนัด :
     
 
4
     - คลินิกอรรถบำบัด
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
4
     - คลินิกโสตประสาท
   จันทร์
   13.00-15.00 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
  ห้องตรวจจักษุ (ตรวจตา)
     
 
4
     - คลินิกจักษุ
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
4
     - คลินิกจอตาเด็กก่อนกำหนด
   จันทร์,พุธ
   08.00-11.30 น.
 
 
  คลินิกเฉพาะผู้ป่วยนัด :
     
 
4
     - คลินิกโรคต้อเนื้อ และรักษาด้วยเลเซอร์
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
4
     - คลินิกตรวจลานสายตา
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
4
     - คลินิกจอประสาทตา
   พุธ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
           
 
  ห้องทันตกรรม
     
 
4
     - คลินิกทันตกรรม
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ :
     
 
4
     - คลินิกทันตกรรม
   จันทร์ - ศุกร์
   16.00-19.30 น.
 
           
 
4
  ห้องตรวจประกันสังคม
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
           
 
  ห้องตรวจทางเดินอาหาร
     
 
5
     - ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscope)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
 
5
     - ตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
           
 
  ห้องส่องหลอดลม (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
     
 
5
     - ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
 
5
     - ตรวจส่องหลอดลม (Bronchoscope)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
 
5
     - สอนพ่นยา
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
           
 
  ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
     
 
5
     - คลินิกเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด
   จันทร์,พฤหัสบดี
   08.00-11.30 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
  หน่วยโรคหัวใจ
     
 
7
     - หน่วยโรคหัวใจ
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
 
7
     - คลินิกโรคหัวใจในเด็ก (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   อังคาร - พฤหัสบดี
   10.00-12.00 น.
 
 
7
     - คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
   พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
   13.00-16.00 น.
 
           
 
  ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร (BMEC)
     
 
8
     - คลินิกตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
 
8
     - คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
 
8
     - คลินิกผ่าตัดผ่านกล้อง 235 ราย (เริ่ม 1 ก.ค. จนครบ 235 ราย)
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-16.00 น.
 
           
 
  คลินิกผู้สูงอายุ
     
 
8
     - คลินิกผู้สูงอายุ
   อังคาร,พุธ
   08.00-11.30 น.
 
           
 
  อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
     
 
  ห้องจิตเวช
     
 
1
     - คลินิกจิตเวช
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.00 น.
 
 
1
     - คลินิกจิตบำบัด (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
   อังคาร,พฤหัสบดี
   13.00-15.00 น.
 
 
  เวชศาสตร์ชุมน (นอกเวลาราชการ)
     
 
1
     - คลินิกรักษ์เพื่อน
   จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี
   16.00-20.00 น.
 
           
 
ชั้น
คลินิก
วัน
เวลาออกตรวจ
 
 
  อาคาร 2
     
 
  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
     
 
1
     - คลินิกรุ่งอรุณกายภาพบำบัด
   จันทร์ - ศุกร์
   06.00-08.00 น.
 
 
1
     - คลินิกกายภาพบำบัด
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
1
     - คลินิกกายภาพบำบัด (ผู้ป่วยนัด/ผู้ป่วยส่งต่อจากคลินิกอื่นหลังเที่ยง)
   จันทร์ - ศุกร์
   13.00-15.00 น.
 
 
1
     - คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (วันพุธเฉพาะผู้ป่วยนัด) / นัดตรวจคลื่นไฟฟ้าระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-11.30 น.
 
 
1
     - คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
1
     - คลินิกฝังเข็ม
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
           
 
  ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
     
 
1
     - คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา
   จันทร์ - ศุกร์
   08.00-15.00 น.
 
 
  คลินิกนอกเวลาราชการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
     
 
1
     - คลินิกรุ่งอรุณเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   จันทร์,พฤหัสบดี
   06.00-08.00 น.
 
 
1
     - คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   อังคาร
   16.00-19.30 น.
 
 
1
     - คลินิกเวชศาสตร์การกีฬานอกเวลา (ห้องส่งเสริมสุขภาพ)
   จันทร์ - ศุกร์
   16.00-20.00 น.
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
All User