รับสมัครแพทย์ต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรม หลักสูตร 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 - 30 มิ.ย.2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2565 - 30 มิ.ย.2565
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ อบรมโครงการพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช รุ่นที่ 1 - 4 ประจำปี 2565
  !!! เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มารับบริการ ขอความร่วมมือญาติ งดเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีห้องพิเศษญาติเฝ้าไข้ได้ 1 ท่าน และต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเฝ้าไข้ (เสียค่าใช้จ่ายเอง)
 
 
 
 
       
         
         
 
 
 
 
 
       
       
       
             
             
             
       
       
       
             
             
             
             
             
 
   
 

    วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
    คลินิกนอกเวลาราชการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.


 
     
   
 

    ชั้น 8  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

 
     
   
 
    02-289-7082

 
     
   
 

    bangkokendoscope@gmail.com

 
     
   
   
     
   
 
   

 
 
   
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000