เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรม
หลักสูตรการเรียนพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (BMEC Nurse training course)
ปีการศึกษา 2566  จำนวน 4 รุ่น
 
       
 
ประกาศรับสมัครพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (BMEC Nurse training course) ปี 2566  
       
 
หลักสูตรการเรียนพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (BMEC Nurse training course)  
       
 
ใบสมัครฯ  
       
 
** แนวทางการรับนักศึกษา / บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าฝึกอบรม-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  
       
       
       
..........................................................................................................................