วีดิโอธรรมะบรรยาย จากโครงการลมหายใจให้ชีวิต รุ่นที่ 2
โดยพระอาจารย์บุญทวี สีตฺจิตโต เจ้าอาวาสวัดหินหมากแป้ง จ.หนองคาย
         
       
 
1.
 

อานิสงส์ของการภาวนา

 
     
       
       
 
2
 

คำสอนของพระพุทธเจ้า

 
     
       
       
 
3.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าย"

 
     
     
     
 
4.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "ถวายสบู่และแชมพูที่มีกลิ่นหอมกับพระสงฆ์ได้หรือไม่"

 
     
     
     
 
5.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "ถือศีล 8 ดูหนังฟังข่าวเพื่อย้อนดูตัวเองได้หรือไม่"

 
     
     
     
 
6.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "นั่งภาวนาแล้วไม่สงบต้องทำอย่างไร"

 
     
       
       
 
7.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "พระอาจารย์ให้พรปีใหม่

 
     
       
       
 
8.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "รู้สึกหงุดหงิดเพราะไม่ได้ดั่งใจต้องทำอย่างไร

 
     
       
       
 
9.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "เรื่องของกรรม

 
     
       
       
 
10.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "พิธีตัดกรรม มีผลจริงหรือไม่"

 
     
         
       
 
11.
 

ช่วงไขปัญหาธรรม "สมาธิ และ ญาณ ต่างกันอย่างไร"

 
     
       
       
 
12.
 

ฟังธรรม "จงเป็นศัตรูกับจิต เป็นมิตรกับลมหายใจ"

 
     
       
       
 
13.
 

ฟังธรรม "ทำอย่างไรให้มีความสุข"

 
     
         
       
 
14.
 

ฟังธรรม "ปัญญา"

 
     
       
       
 
15.
 

ฟังธรรม "สมถะและวิปัสสนา"

 
     
       
       
 
16.
 

ฟังธรรม "อธิษฐานธรรม"