กิจกรรมลมหายใจให้ชีวิต รุ่นที่ 1 : ไขปัญหาธรรม
โดยพระอาจารย์บุญทวี สีตฺจิตโต เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
       
 
1.
สงบ พบสุข  
 
2.
จิตหาเรื่องทุกข์  
 
3.
อยู่กับลมหายใจท่ามกลางความวุ่นวาย  
 
4.
โยมสวดมนต์พร้อมพระได้หรือไม่  
 
5.
อยากเรียนเก่ง ทำอย่างไร  
 
6.
นั่งสมาธิแล้วปวดขา ต้องทำอย่างไร  
 
7.
ความรู้เรื่องการทำสังฆทาน  
 
8.
ความรู้เรื่องใบปวารณาและการทำบุญกับพระ  
 
9.
รับพร