โรงพยาบาล

 
  โรงพยาบาล  
     
 
|
 
  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 
      โรงพยาบาล
Google
 
 

 
 
   >>>> ตารางจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลเก่า)
รับเอกสาร
เผยแพร่ลงเว็บไซต์
12.
18 ม.ค.2561
18 ม.ค.2561
11.
9 ม.ค.2561
9 ม.ค.2561
10.
   การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กง.ภก.ซ. 4/2561 
9 ม.ค.2561
9 ม.ค.2561
9.
5 ม.ค.2561
5 ม.ค.2561
8.
29 ธ.ค.2560
29 ธ.ค.2560
7.
20 ธ.ค.2560
20 ธ.ค.2560
6.
20 ธ.ค.2560
20 ธ.ค.2560
5.
15 ธ.ค.2560
15 ธ.ค.2560
4.
   การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กง.ภก.ซ. 106/2560
12 ธ.ค.2560
12 ธ.ค.2560
3.

  ที่ กง.ภก. 812/2560  เผยแพร่การจัดซื้อยา Human Recombinant Erythropoietin Alpha 4,000 IU injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   -  ยา Eprex Protecs PFS 4,000 IU injection
     
21 พ.ย. 2560
21 พ.ย. 2560
2.
   การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กง.ภก.ซ. 98/2560    
17 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560
1.
   การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กง.ภก.ซ. 91/2560
13 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560