โรงพยาบาล

 
   
     
 
|
 
  จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  
 
 
    
Google
 
 

 
   
     
 
  • ประกาศเผยแพร่ "แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561"
  • ประกาศ "ร่าง TOR"
    ประกาศเผยแพร่ "แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561"
 
   
 
   
 
   
 
   
พส.49/61
   
พส.48/61
      >> รับเอกสาร : 19 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 19 มกราคม 2561
พส.47/61
      >> รับเอกสาร : 19 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 19 มกราคม 2561
พส.44/61
      >> รับเอกสาร : 19 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 19 มกราคม 2561
พส.43/61
      >> รับเอกสาร : 19 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 19 มกราคม 2561
พส.40/61
      >> รับเอกสาร : 19 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 19 มกราคม 2561
ศกด.30/61
      >> รับเอกสาร : 18 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 18 มกราคม 2561
พส.37/61
      >> รับเอกสาร : 17 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 17 มกราคม 2561
พส.36/61
      >> รับเอกสาร : 17 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 17 มกราคม 2561
พส.35/61
      >> รับเอกสาร : 17 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 17 มกราคม 2561
-
      >> รับเอกสาร : 15 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 15 มกราคม 2561
-
  ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1. กระดาษโฟโต้แบบกึ่งเงากึ่งด้าน ขนาด 200 แกรม หน้ากว้าง 44 นิ้ว จำนวน 30 ม้วน
  2. กระดาษโฟโต้แบบกึ่งเงากึ่งด้าน ขนาด 200 แกรม หน้ากว้าง 36 นิ้ว จำนวน 30 ม้วน
  3. สติ๊กเกอร์กระดาษโฟโต้กลอสซี่อิงเจ็ท ขนาด 95 แกรม หน้ากว้าง 42 นิ้ว จำนวน 15 ม้วน
  4. กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน ขนาด 120 แกรม หน้ากว้าง 44 นิ้ว จำนวน 20 ม้วน
  5. ชุดซับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อแคนนอน IPF 8300 รุ่น MC-08 จำนวน 2 ชุด
  6. หมึกพิมพ์สีเหลือง ยี่ห้อแคนนอน PFI-8706 ขนาดบรรจุ 700 ml จำนวน 10 กล่อง


      >> รับเอกสาร : 15 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 15 มกราคม 2561
-
      >> รับเอกสาร : 15 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 15 มกราคม 2561
-
      >> รับเอกสาร : 15 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 15 มกราคม 2561
-
      >> รับเอกสาร : 15 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 15 มกราคม 2561
      >> รับเอกสาร : 15 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 15 มกราคม 2561
พส.20/61
      >> รับเอกสาร : 11 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 11 มกราคม 2561
พส.18/61
      >> รับเอกสาร : 11 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 11 มกราคม 2561
พส.17/61
      >> รับเอกสาร : 11 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 11 มกราคม 2561
พส.13/61
      >> รับเอกสาร : 9 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 9 มกราคม 2561
พส.12/61
      >> รับเอกสาร : 9 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 9 มกราคม 2561
 
      >> รับเอกสาร : 8 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 8 มกราคม 2561
 
      >> รับเอกสาร : 8 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 8 มกราคม 2561
 
      >> รับเอกสาร : 8 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 8 มกราคม 2561
 
      >> รับเอกสาร : 8 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 8 มกราคม 2561
 
      >> รับเอกสาร : 8 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 8 มกราคม 2561
พส.08/61
      >> รับเอกสาร : 5 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 5 มกราคม 2561
พส.07/61

      >> รับเอกสาร : 5 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 5 มกราคม 2561
พส.02/61

      >> รับเอกสาร : 5 มกราคม 2561   |  ลงเว็บไซต์ : 5 มกราคม 2561
พส.743/60
    >> รับเอกสาร : 28 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 28 ธันวาคม 2560
พส.742/60
    >> รับเอกสาร : 28 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 28 ธันวาคม 2560
พส.741/60
      >> รับเอกสาร : 28 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 28 ธันวาคม 2560
-
      >> รับเอกสาร : 25 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 25 ธันวาคม 2560
-


      >> รับเอกสาร : 25 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 25 ธันวาคม 2560
-


      >> รับเอกสาร : 25 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 25 ธันวาคม 2560
พส.735/60
      >> รับเอกสาร : 19 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 19 ธันวาคม 2560
พส.734/60
      >> รับเอกสาร : 19 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 19 ธันวาคม 2560
-

  ครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดและรายการแนบ) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
    1. รถเข็นแฟ้มประวัติผู้ป่วย 30 แฟ้ม ทำด้วยสเตนเลส (ไม่รวมแฟ้ม)
    2. รถเข็นออกซิเจนใส่ถังกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ไม่รวมท่อ)
    3. รถเข็นบุตาข่ายทำด้วยสเตนเลส ขนาด 26x42x20 นิ้ว
    4. ที่แขวนกระบอกปัสสาวะและหม้อนอนทำด้วยสเตนเลส
    5. โครงแขวนถุงผ้าเปื้อนแบบกลม ขนาด 22x33 นิ้ว สเตนเลสพร้อมถุงผ้าดิบและฝาครอบ
    6. รถเข็นออกซิเจนสเตนเลสขนาดใหญ่
    7. รถเข็นของทั่วไป แป๊ปกลมพื้นสเตนเลส ขนาด 26x42x17 นิ้ว
    8. รถเข็นสเตนเลส 3 ชั้น ขนาด 20x35x35 นิ้ว ขอบหงายเสาแป๊ปกลม
    9. รถเข็นทำแผล ทำด้วยสเตนเลส
  10. รถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉิน EMERGENCY แบบ 4 ลิ้นชัก
  11. โต๊ะวางเครื่องมือสเตนเลสมีล้อ 2 ชั้น ขอบคว่ำ ขนาด 50x65x66 ซ.ม.
  12. รถเข็นฉีดยาสเตนเลส 1 ลิ้นชัก ขนาด 16x20x32 นิ้ว
  13. เตียงโซฟาปรับนั่งและนอนได้ ทำด้วยสเตนเลส
  14. ฉากกั้นแบบ 3 ตอน ทำด้วยสเตนเลส พร้อมผ้า
  15. โครงแขวนถุงผ้าเปื้อนแบบ 2 ห่วงกลม ยึดข้างบนและล่าง ขนาด 20x32 นิ้ว ทำด้วยสเตนเลส


      >> รับเอกสาร : 18 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 18 ธันวาคม 2560
-
      >> รับเอกสาร : 18 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 18 ธันวาคม 2560
-
      >> รับเอกสาร : 18 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 18 ธันวาคม 2560
-
      >> รับเอกสาร : 18 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 18 ธันวาคม 2560
พส.721/60
      >> รับเอกสาร : 15 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 15 ธันวาคม 2560
พส.720/60
      >> รับเอกสาร : 15 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 15 ธันวาคม 2560
พส.719/60
      >> รับเอกสาร : 15 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 15 ธันวาคม 2560
พส.718/60
      >> รับเอกสาร : 15 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 15 ธันวาคม 2560
พส.717/60

      >> รับเอกสาร : 15 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 15 ธันวาคม 2560
พส.716/60

      >> รับเอกสาร : 15 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 15 ธันวาคม 2560
พส.715/60

      >> รับเอกสาร : 15 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 15 ธันวาคม 2560
26.
      >> รับเอกสาร : 13 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 13 ธันวาคม 2560
25.

      >> รับเอกสาร : 7 ธันวาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 7 ธันวาคม 2560
24.

    >> รับเอกสาร : 27 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 27 พฤศจิกายน 2560
23.
    >> รับเอกสาร : 27 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 27 พฤศจิกายน 2560
22.
    >> รับเอกสาร : 27 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 27 พฤศจิกายน 2560
21.
      >> รับเอกสาร : 27 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 27 พฤศจิกายน 2560
20.

      >> รับเอกสาร : 24 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 24 พฤศจิกายน 2560
19.

      >> รับเอกสาร : 21 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 21 พฤศจิกายน 2560
18.
      >> รับเอกสาร : 20 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 20 พฤศจิกายน 2560
17.
      >> รับเอกสาร : 17 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 17 พฤศจิกายน 2560
16.
      >> รับเอกสาร : 9 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 9 พฤศจิกายน 2560
15.
      >> รับเอกสาร : 9 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 9 พฤศจิกายน 2560
14.
      >> รับเอกสาร : 7 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 7 พฤศจิกายน 2560
13.
 
    >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
12.

 
    >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
11.
 
    >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
10.

    >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
9.

   ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ของอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
   พร้อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าและหอผึ่งน้ำ (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน
   (โดยวิธีคัดเลือก) มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

    >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
8.

    >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
7.

    >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
6.


      >> รับเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ :6 พฤศจิกายน 2560
5.
      >> รับเอกสาร : 9 ตุลาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 9 ตุลาคม 2560
4.
      >> รับเอกสาร : 8 ตุลาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 8 ตุลาคม 2560
3.
      >> รับเอกสาร : 5 ตุลาคม 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 5 ตุลาคม 2560
2.
      >> รับเอกสาร : 21 กันยายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 21 กันยายน 2560
1.
      >> รับเอกสาร : 5 กันยายน 2560   |  ลงเว็บไซต์ : 5 กันยายน 2560
    ประกาศ "ร่าง TOR"